Які обмеження для ЗМІ передбачає воєнний стан

February 25, 2015


З огляду на останні події на сході країни ймовірність введення воєнного стану зростає. Запровадження режиму воєнного стану означатиме введення істотних обмежень прав і свобод, серед яких і права ЗМІ. Про які обмеження іде мова та чого журналістам слід чекати у разі введення воєнного стану?


ПРО ВОЄННИЙ СТАН

Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок введення та особливості управління державою під час воєнного стану, є Закон України «Про правовий режим воєнного стану». За цим законом,

воєнний стан – це особливий правовий режим,  що  вводиться в Україні  або  в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози  нападу, небезпеки  державній  незалежності України,  її територіальній   цілісності  та  передбачає  надання відповідним органам державної  влади,  військовому командуванню  та  органам місцевого  самоврядування повноважень,  необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки,  а також  тимчасове, зумовлене загрозою,  обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і  законних  інтересів юридичних  осіб  із зазначенням строку дії цих обмежень.

Звідси випливає, що обмеження прав та свобод не може бути проявом свавілля органів влади та обов’язково має зумовлюватися існуючою загрозою.

Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України та після затвердження Верховною Радою негайно оголошується через засоби масової інформації. Саме в Указі Президента за законом визначається вичерпний  перелік конституційних  прав і свобод людини і громадянина,  які тимчасово  обмежуються у  зв’язку  з введенням воєнного  стану,  а також  перелік  тимчасових обмежень  прав  і законних інтересів юридичних осіб.


ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ЗМІ

Відповідно до ст. 34 Конституції України  свобода слова може бути обмежена в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. Оскільки воєнний стан вводиться саме для відвернення загрози національній безпеці та територіальній цілісності України, то обмеження свободи вираження є виправданими у такій ситуації. Про можливість обмеження свободи слова в умовах воєнного стану йдеться і у ст. 64 Конституції.

Закон містить вичерпний перелік заходів, якими можуть бути обмежені права засобів масової інформації. Так, стаття 15 Закону передбачає, що у разі введення воєнного стану військовому командуванню разом  з  органами влади надається право:

  • здійснювати   контроль  за  роботою  телерадіоорганізацій;
  • використовувати   місцеві   радіостанції, телевізійні  центри для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення;
  • регулювати роботу цивільних    телерадіоцентрів;
  • забороняти   роботу   аматорських приймально-передавальних радіостанцій  особистого  і  колективного користування;
  • забороняти передачу інформації через комп’ютерні мережі.


ПРО ЩО ЙДЕ МОВА

По-перше, військове командування отримує право втручатися у редакційну політику теле- та радіоорганізацій, аж до права забороняти трансляцію тих чи інших програм. Однак, таке втручання не може бути свавільним, та має відповідати існуючим загрозам.

При цьому, журналістам варто пам’ятати про правила висвітлення подій під час збройних конфліктів.  Забороняється здійснювати панорамну зйомку у зоні бойових дій, в той же час зйомка повинна здійснюватись таким чином, щоб не можна було ідентифікувати місце розташування військових та визначити кількість техніки. Також журналістам забороняється повідомляти точні відомості про характер ведення бойових дій, чисельність військових формувань та їх озброєння тощо. Усі ці відомості підпадають під визначення державної таємниці у сфері національної безпеки та оборони відповідно до Закону України «Про державну таємницю». 

По-друге, військовому командуванню надається право використовувати місцеві теле- та радіоканали для військових потреб (мова може йти як про внутрішню комунікацію, так і про інформування населення).

По-третє, військові можуть втручатися у роботу як державних, так і приватних каналів

Нарешті, останнє обмеження – заборона «передачі інформації через комп’ютерні мережі». Таке формулювання слід розуміти досить широко – від передачі інформації між двома чи більше комп’ютерами у мережі до поширення в Інтернеті.

Таким чином,  у разі введення воєнного стану права журналістів та ЗМІ підлягають обмеженню. Відповідно до закону військове командування наділяється правами щодо здійснення контролю за діяльністю телерадіоорганізацій. На перший погляд, таке втручання у діяльність ЗМІ є порушенням права на свободу слова, закріпленого Конституцією України.  Проте подібні обмеження допускаються законодавством та є виправданими в умовах війни.