ЄСПЛ опублікував огляд практики у справах про захист репутації

January 15, 2016

Європейський суд з прав людини 15 грудня 2015 року опублікував інформаційний бюлетень практики у справах, що стосуються захисту репутації особи

Як зауважує суд, захист репутації є однією з підстав обмежень свободи слова, згідно з частиною 2 статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також одним з аспектів права на повагу до приватного життя, згідно з статтею 8 згаданої Конвенції.

Перша частина огляду охоплює справи, що стосуються репутації особи як ліміту свободи слова. Суд навів ключові кейси, які стосувались права на свободу вираження поглядів, в яких мало місце або було констатовано відсутність порушення статті 10 Конвенції.  У посібнику розглянуто випадки, коли заявниками виступали асоціації та неурядові організації, автори та видавці книг, лікарі та працівники сектору охорони здоров’я, історики, журналісти та видавці, судді та адвокати, політичні фігури, приватні (фізичні) особи та державні службовці, вчителі та викладачі університетів, профспілки.

Друга частина огляду стосується справ про захист репутації як одного з аспектів права на повагу до приватного життя. Суд, зокрема, зауважує, що застосування статті 8 Конвенції є можливим лише за умови, що посягання на репутацію особи досягає певного рівня серйозності та створює перешкоди для повноцінної реалізації громадянами потреб їх приватного життя. Більше того, захист статті 8 не надається тоді, коли «втрата репутації» є прогнозованим наслідком недобропорядної поведінки особи.

Інформаційний бюлетень також містить опис справ щодо захисту репутації, які перебувають на розгляді у Європейському суді і рішення у яких ще не винесено.

Огляд (англійською мовою):

 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reputation_ENG.pdf