Забезпечення доступу до інформації

May 5, 2011
П’ятого травня 2011 року Президент України видав Указ “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації “, № 547/2011.

Зазначений указ ухвалений з метою “безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію
 

Так, Президент України доручив Кабінету Міністрів України забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Окрім цього, Президент доручив підготувати і затвердити низку підзаконних актів та законопроектів щодо приведення законодавства у відповідність до норм нового закону, а саме – щодо граничних норми витрат на копіювання та друк документів, щодо вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів, щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації; щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Також, Кабінет Міністрів має запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації» та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв’язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України.

Кабінету Міністрів України та іншим органам виконавчої влади доручено, серед іншого, розробити і затвердити форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо, а також порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою); запровадити облік запитів на інформацію. Окрім того, ці органи, у відповідності до вимог закону мають визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів (осіб) та встановити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.

Зазначені органи мають вжити заходів щодо оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах, у т.ч. проекти рішень та нормативно-правові акти, вести облік такої інформації; установити облік, режим доступу та перелік інформації з обмеженим доступом тощо.

Адреса указу: http://www.president.gov.ua/documents/13541.html