Захист прав телеглядачів з обмеженими можливостями

March 14, 2011
Одинадцятого березня 2011 року до Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (організація сурдоперекладу в державних телеорганізаціях)» (законопроект № 8214, н.д. Юрій Стець, Олександр Абдуллін, Віктор Уколов).

Автори законопроекту пропонують доповнити Закон України «Про телебачення і радіомовлення» положенням, за яким державні телеорганізації зобов’язані здійснювати інформаційне телемовлення, в частині телевізійних новин, – із сурдоперекладом. Також обов’язковому сурдоперекладу підлягають офіційні повідомлення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України, офіційні повідомлення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади – на підвідомчу їм територію.

Нагадаємо, що раніше Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації відправив на доопрацювання Кабінету міністрів законопроект №6618 щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації. Окрім того, Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення винесла рекомендації телерадіоорганізаціям щодо забезпечення прав осіб з вадами слуху.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39869


Текст рекомендацій громадської ради