Захист журналістів від слідства

March 24, 2011
Шістнадцятого березня 2011 року до Верховної ради України група народних депутатів внесла проект Закону України “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” (законопроект №8256; щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації).

Законопроектом передбачено, що журналісти не можуть бути допитані як свідки з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості.

Окрім цього, депутати пропонують доповнити Кримінально-процесуальний кодекс статтею №182-1 щодо особливостей проведення обшуку у журналістів.

Так обшук і виїмка у приміщеннях телерадіоорганізацій, редакцій друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, а також в приміщеннях, де проживають їх творчі працівники, може провадитись лише якщо встановлення істини у справі за допомогою інших заходів не є можливим. У таких випадках обшук, виїмка проводяться за вмотивованою постановою голови апеляційного суду за місцем провадження слідства на підставі подання прокурора області (АРК, міст Києва чи Севастополя). У поданні має бути зазначено, що обшук проводитиметься в приміщеннях, де працюють (проживають) журналісти (інші творчі працівники), що виїмка стосуватиметься матеріалів, які можуть бути пов’язані з професійною діяльністю журналіста (іншого творчого працівника). Також у поданні має бути обґрунтовано неможливість встановлення істини у справі за допомогою інших заходів.

Вказаний порядок обшуку, виїмки застосовується також і щодо житла або робочого приміщення журналіста, що не перебуває в трудових відносинах із жодною телерадіоорганізацією, редакцією друкованого засобу масової інформації, інформаційним агентством, але самостійно регулярно займається збиранням, одержанням, створенням, обробкою або поширенням інформації.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39929
Текст проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=39929&pf35401=187353