Захист журналістів

June 12, 2008

Дванадцятого червня 2008 Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України проект Закону України «Про захист професійної діяльності журналістів» №2636. Законопроект має на меті врегулювати відносини, що виникають у процесі провадження журналістом своєї професійної діяльності, встановлює основи її правового захисту, визначає професійні права та обов’язки журналіста, встановлює відповідальність за порушення законодавства про захист професійної діяльності журналіста. Законопроект дає визначення журналіста як творчого працівника, «який на професійних засадах збирає, одержує, зберігає і використовує інформацію для створення та опрацювання повідомлень, статей, програм, передач, фотоілюстрацій тощо (далі – твори) з метою поширення їх через друковані засоби масової інформації, аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації, інформаційні агентства (далі – засоби масової інформації) на невизначене коло осіб і професійна діяльність якого є основним джерелом його доходів».

Крім того, закон визначає права, свободи та обов’язки журналіста, державні гарантії професійної діяльності журналістів, порядок акредитації та її припинення, особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки їх професійної діяльності, особливості соціального захисту журналістів, які працюють у редакціях державних і комунальних засобів масової інформації, умови звільнення журналіста від відповідальності, заборона перешкоджанню професійній діяльності журналіста.

Повний текс законопроекту