Захист журналістського колективу

November 18, 2011
Шістнадцятого листопада 2011 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” щодо розширення прав журналістського колективу друкованого засобу масової інформаці” (законопроект №9464, н.д. Ірина Геращенко, Ольга Герасим’юк).

Авторки законопроекти у пояснювальній записці вказують, що його прийняття викликане  необхідністю розширення прав журналістського колективу друкованого засобу масової інформації та їх закріплення на законодавчому рівні. Так, на думку депутатів чинний закон зобов’язує засновника (співзасновників) друкованого засобу масової інформації в статуті визначити органи управління, порядок їх формування, компетенцію та повноваження журналістського і трудового колективів та їх виборних органів. Таким чином, засновником (співзасновниками) журналістський колектив може бути усунений від управління друкованим засобом масової інформації. Для недопущення звуження прав журналістського колективу, пропонується закріпити основні права журналістського колективу в Законі про пресу.

Так, проектом пропонується встановити заборону на не вмотивоване законодавством України втручання власників у сферу професійної діяльності друкованого засобу масової інформації.

Окрім того, законом запроваджується порядок формування редакційної колегії — колективного, незалежного, дорадчого органу правління діяльністю редакції друкованого засобу масової інформації. До редакційної колегії має входити половина складу, обрана журналістським колективом та половина складу призначена засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації або уповноваженим ним органом.

Колегія має здійснювати контроль за дотриманням положень статуту редакції друкованого засобу масової інформації, за дотриманням прав журналістського колективу редакції, вимог відносно заборони цензури та втручання у творчу діяльність друкованого засобу масової інформації. Крім того, колегія має право вносити на розгляд органів управління друкованого засобу масової інформації питання про відсторонення від керівництва друкованого засобу масової інформації або її окремими підрозділами осіб, які порушували статут редакції та/або вимоги законодавства щодо прав журналістського колективу редакції, заборони цензури і втручання у творчу діяльність друкованого засобу масової інформації, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

Також проектом пропонується доповнити закон статтею щодо прав журналістського колективу друкованого засобу масової інформації. Такий колектив, що складається з журналістів та інших творчих працівників, має право відстоювати інтереси своїх членів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність друкованого засобу масової інформації.

Збори журналістського колективу друкованого засобу масової інформації мають обирають половину складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41782