Захист журналістської діяльності

October 1, 2012

ВРУ, 27.09.2012. Народний депутат Микола Катеринчук зареєстрував проект Закону України «Про захист професійної діяльності журналістів», № 11258.

Мета законопроекту є підготовка єдиного законодавчого акту, врегулювання відносин, які виникають у процесі здійснення журналістом своєї професійної діяльності, встановлення гарантій цієї діяльності, визначення професійних прав і обов’язків журналіста, відповідальності за порушення законодавства про захист професійної діяльності журналіста. Такий закон має замінити застаріле інформаційне законодавство ухвалене ще в 90-х роках, до якого відноситься, зокрема Закони України «Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналіста», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації».

Законопроектом дається визначення таких понять як «журналіст», «професійна діяльність журналіста» та «цензури». Серед новел законопроект містить обов’язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування надавати журналісту об’єктивну, достовірну інформацію про свою діяльність та прийняті рішення, а держава в цілому має гарантувати журналісту вжиття відповідних заходів реагування в разі посягання на його життя та здоров’я, честь, гідність, майно, права та свободи. Це, зокрема має реалізуватися через удосконалення ст. 171 Кримінального кодексу України, а саме встановленням відповідальності за умисне заподіяння журналісту або його близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням ним законної професійної діяльності, та посягання на життя журналіста або його близьких родичів у зв’язку із виконанням ним законної професійної діяльності. Автор пропонує за такі дії позбавляти на строк від 5 до 10 і від 8 до 15 років відповідно.

Підтвердженням професійного статусу журналіста за пропозицією автора має бути документ, що посвідчує особу журналіста, виданий редакцією або творчою спілкою журналістів. Наявність спеціальної освіти не вимагається.

У сфері дифамації автор пропонує запровадити норму, за якою журналіст нестиме відповідальність лише у випадку наявності умислу — усвідомлення того, що поширюється недостовірна інформація, та бажання настання негативних наслідків для особи, про яку поширена ця інформація. Сума компенсації при цьому визначається судом і може не призначатися, а у випадку призначення не повинна становити надмірний тягар для журналіста або редакції.

         

Картка проекту:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44488