Закон про доступ до публічної інформації набрав чинності

May 9, 2011

Дев’ятого травня 2011 року набрали чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації» та нова редакція Закону України «Про інформацію».

Ці інформаційні закони були ухвалені Верховною Радою України 13 січня 2011 року і опубліковані у таких офіційних виданнях як «Голос України», «Урядовий кур’єр» та «Офіційний вісник України».

Зазначені закони надають можливість отримувати публічну інформацію від органів влади у протягом 5 робочих днів, а у виключних випадках – протягом 48 годин. Передбачається також створення в органах влади спеціальних підрозділів з питань запитів на інформацію або визначення відповідальних осіб, до кола обов’язків буде входити розгляд запитів. Окрім безпосереднього надання відомостей запитувачам за новими законами органи влади зобов’язані публікувати широкий спектр інформації на своїх офіційних веб-сайтах. Крім того, спрощується порядок акредитації журналістів при суб’єктах владних повноважень.

Зауважимо, що Закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію» (у новій редакції) передбачають внесення змін до ряду законів і ці зміни також набрали чинності 9 травня 2011 року. Зокрема, змінені окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність, «Про авторське право і суміжні права», «Про державну статистику», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про науково-технічну інформацію», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та «Про телебачення і радіомовлення».

Закон України «Про доступ до публічної інформації»: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17

Закон України «Про інформацію» (нова редакція): http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12