Закон про суспільне мовленя знову відкладено

September 20, 2013

Дев’ятнадцятого вересня 2013 року Верховна Рада України на своєму засіданні розглянула урядовий проект Закону України “Про Суспільне телебачення та радіомовлення України”, №1076.

Законопроект передбачає створення Національної суспільної телерадіокомпанії України (НТСУ) із підрозділами Суспільного телебачення і Суспільного радіо, наглядовим органом Наглядовою Радою, виконавчим органом Правлінням та контрольним органом Ревізійною комісією.

Основними завданнями нового суспільного мовника визначаються об’єктивне, повне і своєчасне інформування суспільства про найважливіші соціально-політичні та економічні події в Україні та за її межами; сприяння консолідації українського суспільства; розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин; задоволення інформаційних, культурних та освітніх проблем, інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей; надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку та сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

Після доповіді голови комітету свободи слова депутати направили проект на повторне друге читання. Така необхідність виникла у зв’язку з потребою узгодити окремі важливі аспекти регулювання діяльності суспільних мовників. Зокрема нузгодженими залишаються питання можливості розміщення суспільними ЗМІ комерційної реклами, реорганізація національної телерадіокомпанії в суспільну, а також порядок формування та склад Наглядової ради. Крім цього, важливе значення має забезпечення незалежності фінансування суспільного мовлення, яке за пропозицією депутатів має передбачатись окремим рядком в Державному бюджеті.


Верховна Рада України передала на доопрацювання в Комітет з питань свободи слова та інформації проект закону про Суспільне телебачення та радіомовлення України за скороченою процедурою, яка передбачає, що депутати повинні обговорити та внести до законопроекту поправки та пропозиції протягом 5 днів.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45014