Законопроект з інформаційної безпеки

February 26, 2009

Вісімнадцятого лютого 2008 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рішенням № 207 ухвалила за основу та винесла на обговорення  проект Закону України „Про внесення змін до деяких Законів України у сфері інформаційної безпеки України”. Законопроект передбачає внесення ряду змін до Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Закону України „Про телебачення і радіомовлення» , Закону України „Про рекламу”  та ін.

Серед іншого, законопроектом пропонується надати Національній раді право на офіційний моніторинг телерадіопрограм, а також право погоджувати тарифи на розповсюдження телерадіопрограм та видавати й скасовувати сертифікат відповідності займаній посаді керівникам та програмним директорам телерадіоорганізацій, який буде необхідний для отримання/переоформлення ліцензії.

Крім того, пропонується вирішити проблему штрафів, розмір яких буде визначатися на засіданнях Національної ради в межах максимального розміру  штрафу за результатами  виявлених фактів  порушення вимог законодавства або ліцензійних вимог. Оплата штрафу та 50% від збору за видачу ліцензій та інших послуг буде надходити на поточний рахунок Національної ради.

До закону про телебачення і радіомовлення пропонується внести низку нових термінів, таких як анонс, адаптація змісту призначених для ретрансляції програм , види жанрів, дистриб’ютор, канал конвертації, мовлення кабельне. Також змінами пропонується змінити порядок ліцензування та переоформлення ліцензії. Зокрема, до переліку ліцензій, що видаються за реєстраційним принципом додано ліцензії на надання програмної послуги та IP-TV. Законопроектом змінюється і порядок анулювання ліцензій, а саме Національна рада зможе анулювати ліцензію у випадку передачі ліцензіатом ліцензії іншій юридичній або фізичній особі-неліцензіату з метою проведення нею інформаційної діяльності; факту невиконання ліцензіатом рішень, розпоряджень, повідомлень Національної ради про усунення порушень законодавства та ліцензійних вимог та/або повідомлень представника Національної ради про порушення ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов і умов ліцензії; факту порушення ліцензіатом законодавства про суспільну мораль, про рекламу, про мову, про вибори, а також факту відмови ліцензіатом або уповноваженою ним особою у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України та факту невідповідності ліцензіата визначеним статтею 12 цього Закону вимог щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізацій, а також до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій.

Повний текст доступний за адресою:

http://nrada.gov.ua/documents/!!!proekt_zakony.rar