Зареєстровано законопроект про роздержавлення

March 25, 2013

Двадцять першого березня 2013 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про реформування друкованих засобів масової інформації» (проект №2600, н.д. Микола Томенко, Рустам Раупов, Ігор Мірошниченко, Степан Курпіль, Микола Баграєв).

Як пояснюється у супровідній записці законопроект спрямований на реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, з метою безперешкодного утвердження свободи слова у засобах масової інформації.

Так, проектом передбачається 4 способи реформування друкованих ЗМІ, які залежать від наявності майна та бажання трудового колективу «роздержавлюватися» а саме:

  • вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ — у разі відсутності державного (комунального) майна у майні редакції;

  • вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу у господарське товариство із збереженням назви, цільового призначення та тематичної спрямованості ЗМІ;

  • вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з наступною приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, — у разі, коли трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим Законом строку пропозиції щодо своєї участі у реформуванні друкованого ЗМІ;

  • перетворення друкованих ЗМІ в офіційні друковані видання.

    Якщо жоден з вищевказаних способів не вдасться реалізувати видання буде ліквідоване.

У випадку ухвалення Верховною Радою, закон пропонує таку етапність проведення роздержавлення:

  1. Протягом 4 місяців засновники (співзасновники) зобов’язані ліквідувати всі заборгованості та виконати інші фінансові зобов’язання.

  2. Протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом трудовий колектив редакції на загальних зборах, на яких присутні не менш як три чверті загальної кількості штатних працівників ухвалює рішення про роздержавлення і подає власникам пропозицію про спосіб.

  3. Протягом місяця з дня отримання пропозицій власники ухвалюють рішення про роздержавлення, доводять його до відома трудового колективу та протягом місяця надсилають рішення до Держкомтелерадіо та Укрдержреєстру. Таке рішення ухвалюється на четвертий місяць дії закону не залежно від того чи надходили пропозиції чи ні.

  4. Після ухвалення рішення видання перетворюється або на бюлетень, або видання передається правонаступникам або виставляється на приватизацію або ліквідується.

З моменту набрання чинності закону встановлюватиметься мораторій на операції щодо відчудження майна, передачу в оренду, внесення до статутних фондів та факторинг.

Держкомтелерадіо буде зобов’язаний публікувати на офіційному веб-сайті зведений список об’єктів реформування, де мають зазначатися засновники (співзасновники) друкованих ЗМІ, приміщення, де розміщені редакції, перелік майна, що перебуває на балансі, джерела фінансування, рішення щодо способу реформування.

Реформовані видання можуть отримати державну підтримку, за умови збереження назви, мови та призначення. Такою підтримкою може бути пільгова оренда, пріоритетне право на висвітлення діяльності місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Для ЗМІ місцевої форми розповсюдження додатково передбачається можливість підтримки з місцевого бюджету.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=46245