Зареєстровано законопроект, що надасть депутатам право на отримання інформації з обмеженим доступом

December 8, 2015

7 грудня 2015 року у Веховній Раді України був зареєстрований законопроект № 3588 «Про внесення змін до Закону України “Про статус народного депутата України” (щодо доступу до інформації з обмеженим доступом)». Автором проекту закону став народний депутат України – С. Власенко. 

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», а саме: доповнити закон новою статтею 161, яка стосується права народного депутата України на отримання інформації з обмеженим доступом. Згідно зі змінами депутат отримає право на звернення та запит щодо отримання інформації з обмеженим доступом, що дозволить знайомитися з інформацією з обмеженим доступом, будь-якими матеріалами, отримувати їх копії, якщо розпорядником інформації є орган державної влади, підприємства, установи, організації державної або комунальної форми власності або підприємства, установи, організації, в статутному капіталі яких частка держави більша 25 відсотків. Розпорядник такої інформації надає її, проте попереджає депутата про відповідальність у разі розголошення інформації.

Разом з тим, якщо народному депутату України стала відома інформація, що відповідно до Конституції України не може бути засекречена, така інформація розголошується. Якщо ж йдеться про інформацію, що не є інформацією з обмеженим доступом, то така інформація може розголошуватися.

Окрім того, закон встановлює перелік питань, які не можуть бути предметом депутатського запиту чи звернення, а саме інформація про:

  •  підтримку державного обвинувачення в суді;
  •  нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  • провадження досудового слідства в конкретних кримінальних справах;
  • виконання судових рішень у кримінальних справах.

У разі надходження депутатського звернення, запиту до органу державної влади з проханням перевірки фактів, викладених у зверненні, забороняється направляти матеріали суб’єкту щодо якого є скарга. Перевірку фактів та заходи реагування здійснює виключно вищестоящий орган.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57311