Зареєстровано законопроект щодо оприлюднення усіх судових рішень у Єдиному державному реєстрі

January 15, 2015

Народні депутати зареєстрували законопроект про внесення змін до Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо Єдиного державного реєстру судових рішень (проект № 1727, н.д. Альона Шкрум, Вікторія Пташник, Руслан Сидорович, Олексій Рябчин, Олександр Черненко, Світлана Заліщук).

Законопроект покликаний вдосконалити доступ громадян до інформації з Реєстру. Зокрема, зміни стосуються статті 3 Закону, яка нині передбачає, що  перелік  судових  рішень  судів  загальної юрисдикції, які підлягають  включенню  до  Реєстру, затверджується Радою суддів України за  погодженням з Державною   судовою   адміністрацією України.

Автори законопроекту пропонують встановити обов’язкове оприлюднення в Реєстрі всіх судових рішень з можливими винятками лише щодо процесуальних ухвал та інформації, яка становить державну таємницю.

Такі зміни мають сприяти кращому забезпеченню принципів гласності та відкритості судочинства і припинити практику «вибіркового доступу» до інформації про прийняті судові рішення.

Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53482