Зареєстровано законопроект щодо захисту професійної діяльності журналістів

February 1, 2013
Тридцятого січня 2013 року народний депутат Катеринчук Микола зареєстрував проект Закону України “Про захист професійної діяльності журналістів”  №2140.

Автор законопроекту підготував зведений законодавчий акт – Закон України “Про захист професійної діяльності журналістів”, що покликаний врегулювати відносини, які виникають у процесі здійснення журналістом своєї професійної діяльності. Окрім того, у проекті встановлюються основні напрями та принципи професійної діяльності журналіста, гарантії журналістської діяльності, визначаються професійні права і обов’язки журналіста, передбачається відповідальність за порушення законодавства про захист професійної діяльності журналіста.

Так, згідно з текстом проекту журналістом є особа, яка збирає, одержує, зберігає і використовує інформацію для створення та опрацювання повідомлень, статей, програм, передач, фотоілюстрацій тощо (далі – твори) з метою поширення їх на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації, інформаційні агентства (далі – засоби масової інформації), мережу Інтернет (ч.1 ст.1).

Проектом пропонується закріпити, що журналіст може провадити професійну діяльність, не лише перебуваючи у трудових, але й у цивільних правовідносинах з редакцією друкованого засобу масової інформації, телерадіоорганізацією, інформаційним агентством (далі – редакція) або діючи за її дорученням чи самостійно (п.2 ч.2 ст.1), а підтвердженням професійного статусу журналіста є посвідчення чи інший документ, що посвідчує особу журналіста, виданий редакцією або творчою спілкою журналістів (п.3 ч.2 ст.1).

Значна увага в законопроекті приділена встановленню гарантій професійної діяльності та відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналіста, яку автор визначає, як протиправне створення перепон, обмежень, заборон щодо одержання, використання, поширення та зберігання інформації журналістом чи засобом масової інформації, та наводить перелік прикладів перешкоджання (ч.5 ст.8).

Окрім того, пропонується внести зміни у ряд законів України, зокрема:

• додатково передбачити відповідальність у ст. 171 Кримінального Кодексу України за умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а так само нанесення йому побоїв або вчинення інших насильницьких дій у зв’язку із виконанням ним законної професійної діяльності; умисне заподіяння журналісту або його близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням ним законної професійної діяльності; посягання на життя журналіста або його близьких родичів у зв’язку із виконанням ним законної професійної діяльності;

• у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» передбачити можливість державної охорони у разі наявності загрози життю чи здоров’ю журналіста (ст.7);

• додати Закон України «Про захист професійної діяльності журналістів», як додаткову підставу для звільнення від відповідальності ЗМІ та журналістів, у Законі України “Про інформацію” (ст.30) та як складову законодавства про інформаційні агентства у Законі України “Про інформаційні агенства”;

• зазначити у ст. 2 ЗаконуУкраїни «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», що органи державної влади та органи місцевого самоврядування проводять моніторинг висвітлення їх діяльності засобами масової інформації, організовують оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45601