Зареєстровано законопроекти про суспільне мовлення

December 28, 2012

Дванадцятого грудня 2012 року у Верховній Раді України були зареєстровані два законопроекти щодо запровадження суспільного мовлення в Україні. Це законопроекти №1076 (Кабінет Міністрів України) та №1076-1 (н.д. Андрій Шевченко, Тарас Кутовий, Ігор Мірошниченко). Тексти обох законопроектів з’явилися на сайті ВРУ 26 грудня 2012 р.

Законопроектом №1076 пропонується створити Національну суспільну телерадіокомпанію України (НТСУ) із підрозділами Суспільного телебачення і Суспільного радіо, наглядовим органом Наглядовою Радою, виконавчим органом Правлінням та контрольним органом Ревізійною комісією. До основних завдань НТСУ належать об’єктивне, повне і своєчасне інформування суспільства про найважливіші соціально-політичні та економічні події в Україні та за її межами; сприяння консолідації українського суспільства; сприяння розвитку української мови та культури, мов і культур національних меншин; задоволення  інформаційних, культурних та освітніх потреб громадян, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп; сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

На відміну від законопроекту №1076 згідно із законопроектом №1076-1 Суспільне мовлення України є неприбутковою державною установою, яка засновується Кабінетом Міністрів України. Керівним органом є Рада, керівництво поточною діяльністю здійснює Генеральний директор. У своїй діяльності Суспільне мовлення керується Редакційним статутом, що визначає засади редакційної політики, та Програмною концепцією, що визначає програмну політику Суспільного мовлення України. Основні завдання СМУ: повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значимі події в Україні та за кордоном; оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей; сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України; сприяння консолідації українського суспільства шляхом міжнаціонального та міжконфесійного порозуміння; сприяння розвитку української мови та культури, а також мов і культур національних меншин; створення та поширення економічних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для національних меншин, дітей та молоді, людей з обмеженими можливостями, інших соціальних груп; сприяння зміцненню авторитету України за кордоном.

Серед основних відмінностей у законопроектах слід відзначити різних порядок формування рад, різний підхід до фінансового контролю, а також дещо відмінні пріоритети у діяльності СМУ, зокрема законопроект внесений кабміном пропонує більшою мірою сконцентруватися на висвітленні соціально-політичних та економічних подій, а незалежність суспільного мовлення не відносить до найголовніших пріоритетів.