ЗАЯВА МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ПРОВІДНИХ ЮРИСТІВ

December 27, 2013

ЗАЯВА МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ПРОВІДНИХ ЮРИСТІВ

Грудень 2013

Ця заява є реакцією на повідомлення, що органи виконавчої влади в Україні вимагають від новинних організацій та журналістів надати неопубліковані відео- та фотоматеріали нещодавніх вуличних демонстрацій. Зокрема, Міжнародному Проекту Провідних Юристів надійшло прохання від Інституту Медіа Права (Київ) підготувати цю заяву.

Демократії усього світу визнають, що преса відіграє в суспільстві важливу роль «вартового пса» і, що це основний принцип демократичного уряду. Для того, щоб преса була вільною, вона має бути незалежною від уряду і ця незалежність має бути очевидною. Поява та реальне існування незалежності ставиться під загрозу там, де уряд вимагає від преси співпраці в кримінальних розслідуваннях. Об’єктивність та незалежність преси ставиться під серйозний сумнів, коли уряд змушує пресу діяти як слідчий підрозділ уряду. Преса користується правовим захистом проти спроб уряду залучити її до збирання доказів. Такі урядові дії ставлять в небезпеку довіру пресі та її можливість збирати новини та інформацію.

Сполучені Штати

В Сполучених Штатах, де органи виконавчої влади вимагають від новинних організацій надати редакційні матеріали, незалежно від того опубліковані вони чи ні, закон гарантує процедуру розгляду справи з дотриманням процесу, щоб забезпечити швидкий, об’єктивний та ефективний юридичний контроль та нагляд. Вона застосовується незалежно від того, чи включають матеріали конфіденційні джерела або інформацію. Усі редакційні матеріали, що надаються пресою, охоплюються цим захистом, і включали б в себе відео- та фотоматеріали, які є предметом спору в Україні.

Новинна організація, що отримала таку вимогу має право вимагати швидкого юридичного втручання перед тим, як її задовольнити. В судовому процесі новинна організація оспорює законність, строк, обсяг та необхідність вимоги надати матеріали. Тягар доведення вимоги покладається на виконавчі органи влади і вони повинні надати належні докази суду, щоб довести всі наступні елементи: що злочин був скоєний; що редакційні матеріали, які вимагаються, є критичними, матеріальними і належать до розслідування та кримінального переслідування; що органи виконавчої влади вичерпали всі альтернативні, немедійні джерела для отримання доказів; і, що вимога матеріалів тісно пов’язана з конкретним часом, місцем та особами. Новинна організація використовує своє право надати заперечення уряду в цьому судовому розгляді, і, в майбутньому має право подати апеляцію на судове рішення, що зобов’язує її надати свої редакційні матеріали.

Як додатковий захист проти необґрунтованих та неналежних вимог проти преси, Міністр юстиції в Сполучених Штатах зобов’язаний надати згоду в додаток до будь-яких або всіх вимог про надання або свідчення, що органи виконавчої влади (які виконують Федеральний закон) мають намір надати проти будь-якого журналіста або новинної організації. Департамент Юстиції повинен спершу увійти в переговори з пресою для того, щоб зібрати воєдино потреби уряду та преси.

Верховний суд штату Нью-Йорк зазначив, що: «конфіденційність або її нестача, має мало спільного з тягарем доведення часу та ресурсів, які неминуче виникають внаслідок розкриття доказів без спеціальних обмежень». Суд встановив, що «автономія преси може наразитися на ризик, якщо звернення сторін судового процесу, що прагнуть використати зусилля журналістів щодо збору новин задля особистих потреб, до матеріалів ресурсу регулярно дозволялися б».

Європейський суд з прав людини

В справі «Санома Уйтгеверз Б.В. проти Нідерландів» (SanomaUitgeversB.V. v. TheNetherlands), заява № 38224/03, Рішення від 14 вересня 2010 року, поліція шукала автомобіль, який підозрювався у використанні при скоєнні злочину, і, вірогідно, що цей самий автомобіль пізніше брав участь в незаконних автоперегонах. Журнал – заявник висвітлював перегони і гарантував анонімність учасникам перегонів. Діючи на підставі процесуального документу, виданого прокурором, поліція вимагала, щоб журнал надав усі неопубліковані фотографії перегонів. Поліція була присутня під час перегонів і, вірогідно, могла зробити власно фотографії. Поліція обшукала фотографів після того, як журнал відмовив і суддя, виступивши в якості посередника з правом дорадчого голосу, став на сторону поліції. Редактор журналу був заарештований і затриманий на короткий строк, поки сторони продовжували спір.

Велика Палата встановила, що зобов’язання журналу надати редакційні матеріали становило порушення статті 10 Європейської Конвенції з прав людини. Велика Палата описала загрозу, яку становив намір поліції вторгтися до відділу останніх новин, якщо журнал не задовольнить вимоги. Відсутність визначеного правового контролю була фатальною; Суд встановив порушення через відсутність необхідних процедурних гарантій.