ЗМІ та судова влада

September 1, 2008
   З 1 вересня 2008 року Інститут Медіа Права розпочав співпрацю з проектом “Україна: Верховенство права”, який покликаний підвищити обізнаність журналістів про судову систему.

   Обізнаність суспільства про судову систему напряму залежить від якості діяльності журналістів та ЗМІ. Надання громадськості повної, виваженої та грамотної інформації про діяльність судів неможливе без надання журналістам базових знань про організацію судової системи, повноваження судів при розгляді тих чи інших категорій справ, процедуру розгляду судами різних інстанцій справ, права та обов’язки учасників процесу, тощо.

   Цей проект передбачає проведення низки заходів, спрямованих на підвищення здатності журналістів інформувати суспільство. Серед іншого пропонується проведення освітніх семінарів серед викладачів факультетів журналістики та практикуючих журналістів, організацію дистанційного навчання журналістів, забезпечення журналістів матеріалами. Актуальність надання такої інформації обумовлена ще й триваючим процесом реформи судової влади в Україні, а отже необхідністю поширення серед практикуючих та майбутніх журналістів знань, які дадуть їм можливість розуміти хід цього процесу та його наслідки.

   Цілями цього проекту є:
  • підвищення обізнаності та розуміння громадськістю судової системи; з
  • аохочення відповідального та точного висвітлення роботи судів у ЗМІ;
  • поліпшення розуміння журналістами діяльності судової влади.

   Основні заплановані заходи:

  • Проведення спеціального дистанційного курсу для журналістів щодо судової системи та висвітлення судової тематики у ЗМІ.
  • Проведення регіонального одноденного семінару у Харкові для журналістів щодо проблем висвітлення судової системи, судової реформи та судових процесів.
  • Проведення дводенного семінару у Києві для викладачів факультетів журналістики щодо методики викладання розділів навчальних програм, які охоплюють питання організації та функціонування судової системи, а також взаємовідносини судових органів та ЗМІ.