Зміна авторських прав

February 21, 2009

Сімнадцятого лютого 2009 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав» (законопроект № 4073, н.д. Дмитро Табачник, фракція Партії регіонів).

 

Автор у пояснювальній записці зазначає, що мета цього закону полягає в удосконаленні та запровадженні ефективних механізмів визначення вповноважених організацій колективного управління, постановки на облік організацій колективного управління; передбаченні положень щодо позбавлення статусу уповноважених організації колективного управління, зняття з обліку організацій колективного управління (анулювання свідоцтва); уточненні норм стосовно здійснення нагляду за діяльністю організацій колективного управління.

 

Законопроектом передбачено державне регулювання питань, пов’язаних зі створенням, здійсненням діяльності та припиненням діяльності організацій колективного управління, зокрема порядок їх створення, діяльності, державного обліку та припинення діяльності. Крім того, автор зазначає, що законопроектом передбачено випадки використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, при яких управління майновими правами суб’єктів цих прав здійснюється виключно через уповноважені організації колективного управління, з урахуванням положень директив Європейського Союзу.

 

З-поміж іншого законопроект пропонує вдосконалити та запровадити нові поняття, зокрема такі, як відтворення, передання в найм (прокат), організації колективного управління, технологічні засоби захисту, кабельна ретрансляція, оригінальний твір мистецтва, позичка, фотографічний твір та ін. Щоправда, слід зазначити, що впадає в око деяка неузгодженість понять із законодавством, зокрема в законопроекті передбачається, що організація кабельного мовлення здійснює мовлення в тому числі через супутник, що вочевидь суперечить закону про телерадіомовлення і може створити додаткові складнощі в застосування закону.

 

Ще однією новелою закону є зміна статусу майнових прав на службовий твір. Автор пропонує встановити, що такий твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив твір, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Повний перелік змін доступний за адресою:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34497