Змінено порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади

December 30, 2009

Зміни у регулюванні порядку оприлюднення органами влади інформації про свою діяльність викликані, перш за все, хвилею нового законодавства у медіа сфері. Зокрема, попередня Постанова від 2002 року була змінена у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». У новій редакції чітко вказано, що інформаційне наповнення офіційних сайтів виконавчої влади повинно відповідати вимогам цього закону. Зокрема, частиною восьмою Постанови закріплено, що на офіційному веб-сайті органу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади розміщується така інформація як: найменування органу; основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; структура та керівництво органу; прізвища, імена та по батькові керівників; плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них.

Постанова зобов’язує Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації та Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації  забезпечення належного функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету міністрів України з можливістю інтеграції інформаційних ресурсів центральних та місцевих органів виконавчої влади, що розміщені в Інтернеті. Призначенням Веб-порталу є об’єднання та розміщення в одному місці інформаційних ресурсів, які відповідають зацікавленості та потребам громадян.

Інформація, що розміщена на Веб-порталі та офіційних веб-сайтах має оновлюватись невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів із дня затвердження документа, після створення чи зміни інформації, яка має міститися на веб-сайтах. Окрім того, було уточнено, що інформація має розміщена на «офіційному» сайті органу влади