Зміни до закону про доступ до публічної інформації

June 13, 2012
Тринадцятого червня 2012 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Серед іншого Законом вносяться зміни до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме до статті 6, в якій частина шоста набуває такого змісту:

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону (форма Декларації).

Відповідно до примітки 7 Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру не підлягають оприлюдненню і є інформацією з обмеженим доступом відомості щодо:
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4 Декларації (інформація про декларанта та членів сім’ї),
  • місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2 Декларації (місце проживання) та 23–34 (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садовий (дачний) будинок, гаражі та інше нерухоме майно що перебуває у власності, оренді, на праві користування декларанта чи членів його сім’ї).