Зміни до закону про звернення громадян

April 13, 2012

Одинадцятого квітня 2012 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (законопроект №10323; Олег Тищенко, Євген Шаго; щодо порядку розгляду звернень)

Автори внесли законопроект, у зв’язку з тим, що « з 1996 року, відбулися суттєві зміни у комунікаційних технологіях, внаслідок чого все більше привалює без паперовий обмін інформацією, що у свою чергу потребує уточнень дозволених форм документів та їхніх назв, оскільки недосконалість визначення форм та способів подання звернень може привести до порушень Конституційних прав заявників та позбавити їх можливості на отримання повної, достовірної інформації по суті порушених у зверненні питань».

 

Окрім цього автори прагнуть розширити коло осіб, які можуть подавати звернення і осіб, що зобов’язані їх розглядати.

Так, законопроектом передбачається включення органів влади Автономної Республіки Крим та їх посадових осіб до переліку осіб зобов’язаних розглядати звернення. Також законопроект запроваджує новий вид звернення — комунікаційного, яке надійшло шляхом застосування комунікаційних засобів (електронні повідомлення, телефонія, факс тощо). Щоправда, таке звернення не підлягатиме обов’язковому реагуванню і матиме рекомендаційний характер. Для забезпечення реагування від особи вимагатимуть додаткове подання звернення у письмовому вигляді. Щодо такого виду звернення як пропозиція (зауваження) автори пропонують розширити його межі не лише до рекомендацій/порад щодо діяльності органів влади та інших суб’єктів, але й щодо удосконалення нормативно-правових актів.

Щодо строків розгляду запиту автори пропонують вилучити право на обгрунтоване скорочення терміну розгляду звернення, а загальні строки обчислювати не в календарних, а в робочих днях, що збільшуватиме термін розгляду запиту.


Картка законопроекту:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=0&pf3511=43086