Звіт Національної ради

February 12, 2009

Національна рада України за
питань телебачення і радіомовлення оприлюднила на власному сайті звіт за 2008
рік. Звіт складається з 8 розділів та додатків до нього, зокрема, до нього
входять розділи щодо підсумків ліцензування, здійснення Національною радою наглядових та регуляторних
повноважень, дотримання телерадіокомпаніями законодавства тощо.

Згідно зі звітом Національна
рада у 2008 році ухвалила 2461 рішення, з них – 1264 рішення про ліцензування. Так,
протягом 2008 року Національна рада переоформила і видала 579 ліцензій, з них 391 – на мовлення
та 188 ліцензій провайдера програмної послуги. 

Станом на 31.12.2008 зареєстровано
1610 телерадіоорганізацій та суб’єктів інформаційної діяльності, з них 872
телерадіомовних організації та 641 провайдерів програмної послуги, 97 суб’єктів
інформаційної діяльності. За формою власності 36 – державних, 376 – комунальної
власності, 1101 – інших форм власності. Цікавим є той факт, що за даними Національної
ради 49,1% або бл. 22,8 млн. осіб охоплені провайдерами програмної послуги.

За територіальною ознакою
діють 15 загальноціональних теле- та радіокомпаній, 5 регіональних теле- та 8
радіокомпаній і 210 місевих телекомпаній та 301 радіокомпанія. 

Зросла кількість супутникових каналів – станом на
кінець 2008 року про ліцензовано 82
телерадіоорганізації супутникового мовлення, які розповсюджують 90 телевізійних
та 11 радіопрограм, з них на телемовлення у 2008 році видано 28 ліцензій, на
радіомовлення – 1 ліцензію. 

 Серед найбільш типових порушень Національна
рада назвала недотримання
умов ліцензії щодо виконання окремих пунктів програмної концепції  (44 телерадіоорганізації); недотримання
норм рекламного законодавства (25 телерадіоорганізацій); недостатні обсяги
програм власного або вітчизняного виробництва (16 телерадіоорганізацій);   недотримання умов ліцензії у частині мови
ведення передач (16 телерадіоорганізацій); порушення законодавства про захист
суспільної моралі (2 телерадіоорганізації);інші порушення (6 телерадіоорганізацій). 

У провайдерів програмної
послуги найбільш типовими були порушення щодо недотримання умов ліцензій у
частині „загальна концепція програм для ретрансляції”(57 телеорганізацій); відсутність угод на право розповсюдження
програм (5 телеорганізацій); незабезпечення можливості отримання абонентами
програм універсальної програмної послуги у повному обсязі (13телеорганізацій); ретрансляція
іноземних програм, зміст яких не адаптовано до вимог законодавства України (14
телеорганізацій).

Серед іншого Національна рада звертає
увагу на те, що залишається невирішеним
питання з мовленням комунального телеканалу «Київ плюс» (ТРК „Київ”), адже не зважаючи
на видану в кінці жовтня 2003 року ліцензію мовлення цією компанією не
здійснюється.