Звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за 2013 рік

February 13, 2014

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» оприлюднила Звіт про свою діяльність за 2013 рік.

Звіт містить інформацію про кількість проліцензованих суб’єктів інформаційної діяльності, основні порушення та застосовані санкції, розвиток мереж мовлення та проблематику діяльності Національної ради.

Так, станом на 31 грудня 2013 року до Державного реєстру внесено дані про 1636 телерадіоорганізацій та суб’єктів інформаційної діяльності, а саме:

− 1572 телерадіомовні організації та провайдери програмної послуги;

− 71 суб’єкт інформаційної діяльності.

Із 1572 ліцензіатів за формою власності 36 – державні, 326 – комунальної власності, 1210 – інших форм власності.

У звітному році до Державного реєстру телерадіоорганізацій України було внесено 86 нових телерадіоорганізацій та вилучено 143. Ухвалено 6 рішень про державну реєстрацію суб’єктів інформаційної діяльності.

У 2013 році 235 провайдерам було переоформлено ліцензії із внесенням змін до пакета універсальної програмної послуги, який включає програми телерадіоорганізацій, що здійснюють аналогове та/або цифрове мовлення. Також понад 200 суб’єктам господарювання було видано ліцензії провайдера, якими затверджено пакет програм універсальної програмної послуги з урахуванням цифрових програм у стандарті DVB-T2.

Одним із першочергових завдань діяльності Національної Ради у 2013 році було здійснення переходу країни до європейських стандартів мовлення. Як зазначається у звіті, у 2013 році стали функціонували національні цифрові мережі МХ-1,МХ-2, МХ-3 та МХ-5, які охоплюють 166 населених пунктів і транслюють 28загальнонаціональних та по 4 регіональних/місцевих програми кожна. Нині в багатоканальній мережі МХ-5 після проведення конкурсів залишилося 125 вільних місць у 96 населених пунктах 17 областей України.

Процес реалізації чергового ІІІ етапу впровадження цифрового мовлення – поетапне вимкнення ліцензіатами засобів аналогового телемовлення – зазнав певних ускладнень у зв’язку з необхідністю забезпечення одночасної роботи аналогових і цифрових передавальних станцій, що є необхідною умовою перехідного періоду. Початок відключення аналогових передавачів, запланований на 2013 рік, було відкладено через недостатній рівень забезпеченняперетворювачами цифрового сигналу, оскільки уряд не вирішив питаннядодаткового забезпечення малозахищених верств населення засобами прийому програм цифрового ефірного телебачення, як це було 2012 року. Зважаючи на реалії виконання загальнодержавної програми із впровадження цифрового мовлення, Національна рада змінила на 2014 рік терміни початку ІІІ етапу вимкнення засобів аналогового мовлення та вивільнення радіочастотного ресурсу. У зв’язку з цим, станом на кінець року одночасно в аналоговому та цифровому стандартах працюють 84 телевізійні мовники.

У 2013 році працівниками регуляторного органу було проведено 659 перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги, з них 562 – планові і 97 – позапланових. За результатами перевірок санкції було застосовано до 70 ліцензіатів, із них 65 ліцензіатам було оголошено попередження, щодо 5 – подано до суду справу про анулювання ліцензії на підставі багаторазових порушень або у зв’язку з відсутністю діяльності.

Інформацію щодо результатів 572 перевірок діяльності компаній у зв’язку з незначними відхиленнями або відсутністю порушень було взято до відома. Крім того, відповідно до статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» за результатами перевірок анульовано ліцензії 4 компаній у зв’язку з відсутністю передбаченого ліцензією мовлення упродовж року від дня видачі ліцензії. Водночас, відповідно до Положення про скасування санкції «оголошення попередження» Національна рада проводить позапланові перевірки за заявами компаній. За результатами цих перевірок 23 ліцензіатам було скасовано попередження.

Двічі упродовж 2013 року Національна рада проводила моніторинг загальнонаціональних телерадіоорганізацій стосовно дотримання ними вимог законодавства в частині національного аудіовізуального продукту та умов ліцензій у частині програм власного виробництва і обсягу музичних творів українських авторів та виконавців. За результатами аналізу було встановлено,  що стосовно обсягу національного аудіовізуального продукту і програм власного виробництва, окрім поодиноких випадків, ліцензіати цілком дотримуються вимог законодавства України та умов ліцензій. Тенденцій щодо зменшення або збільшення обсягів телепрограм і передач вітчизняного виробництва в ефірі загальнонаціональних телекомпаній упродовж останніх років не зафіксовано, оскільки цей показник залишається на рівні _ 65–67%. Незначні відхилення від умов ліцензій стосовно частки програм власного виробництва було зафіксовано в ефірі лише 3 телеканалів.

У 2013 році до Національної ради надійшло 83 запити на отримання публічної інформації від фізичних та юридичних осіб. Також розглянуто 506 звернень і критичних зауважень від громадян, що стосувалися діяльності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України. На всі клопотання було надано відповіді у визначені законом терміни.

Відповідно до Закону про телебачення і радіомовлення звіт Національної ради направлено до Президента та парламенту, які мають його розглянути і затвердити. Одночасне несхвалення звіту цими суб’єктами є підставою для відправлення у відставку усього складу Національної ради.

Детальніше зі звітом можна ознайомитись за посиланням:

http://nrada.gov.ua/userfiles/file/2014/Zvitna%20informacia/Zvit_2014.pdf