Звіт Нацради

April 25, 2011
Дев’ятнадцятого квітня 2011 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови “Про Звіт Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2010 рік”, №8409.

Зазначена постанова рекомендує взяти звіт Національної ради до відома.

Раніше, 17 березня 2011 року Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації 5 голосами узяв звіт до відома, а 16 березня його схвалив Президент України.

Нагадаємо, що відповідно до ст.16 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” одночасне несхвалення звіту Президентом України разом з Верховною Радою України  є єдиною підставою для відставки усього складу Національної ради.

Зважаючи на те, що останні роки Перзидент України схвалював звіт Національної Ради, Верховна Рада не заслуховувала його на своїх пленарних засіданнях.

Адреса проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40194