Гід щодо участі громадських організацій в обранні Наглядової Ради НСТУ [ОНОВЛЕНО]

July 16, 2015

УВАГА!: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла зміни до первинного календарного плану своїм рішенням № 1334 від 27.08.2015р. В оновленому гіді дати подані згідно зі змінами, внесеними регулятором.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила Календарний план підготовки та проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій на 2015 рік. Такі Конференції покликані визначити представників громадського суспільства, що входитимуть до Наглядової ради НСТУ, яка наділена значними наглядовими повноваженнями щодо діяльності суспільного мовника. Зокрема, саме Наглядова рада визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут та контролює його виконання, обирає членів правління НСТУ та призначає п’ять членів редакційної ради НСТУ тощо.

Відбір представників до Наглядової ради є досить складним процесом, у якому можна виділити п’ять окремих етапів підготовки перед проведенням власне конференцій.

27 липня – 10 серпня 2015

Подання заяв громадськими організаціями

11-24 серпня 2015

Оцінка документів Громадською комісією

17 вересня 2015

Рішення Нацради про допуск організацій до участі у конференціях

21  – 25  вересня 2015

Подання кандидатур для включення до Наглядової ради НСТУ

28 вересня – 2 жовтня 2015 року

Попередня перевірка кандидатур

7 – 23 жовтня 2015

Проведення першої Конференції

 

Першим етапом для участі громадських організацій є подання документів до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у робочі дні з 27 липня по 10 серпня 2015 року за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, кім. 205, з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 17:00 (обідня перерва з 13 до 14 год.) та надсилаються e-mail: suspilne.nrada@gmail.com. Документи мають подаватися в обох формах.

Подання заяв на участь у конференціях для визначення Наглядової ради НСТУ можливе у разі, якщо організація відповідає таким критеріям:

1) об’єднання здійснює основну діяльність в одній із таких сфер (УВАГА!: можна подати заяву лише за одним з напрямів, якщо організація діє у кількох з них):

 • освіти та науки;
 • забезпечення прав національних меншин;
 • фізичного виховання та спорту;
 • журналістики;
 • правозахисній;
 • захисту інтересів дітей та молоді;
 • творчій;
 • місцевого самоврядування;
 • захисту прав осіб з особливими потребами;

2) строк діяльності у відповідній сфері становить не менше трьох років до дня подання заяви на участь у Конференції;

3) їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи;

4) діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

Об’єднання, які мають намір взяти участь у Конференції, подають:

 • письмову заяву, підписану керівником об’єднання, за формою;
 • копії документів, скріплені печаткою об’єднання (у разі наявності):

– копію свідоцтва про реєстрацію об’єднання;

– копію статуту об’єднання;

– витяг із протоколу засідання керівного органу об’єднання щодо обрання керівника об’єднання.

Другим етапом є оцінка поданих документів Громадською комісією з питань проведення Конференції на відповідність вище вказаним вимогам. Така оцінка триватиме упродовж 14 календарних днів з дня завершення строку подання заяв на участь у Конференціях, тобто з 11 по 24 серпня 2015 року. За підсумками розгляду поданих документів Громадська комісія вносить до Національної ради перелік об’єднань, які відповідають пункту 1 цього розділу і рекомендуються для допуску до участі в Конференціях, окремо за кожною сферою діяльності.

Третім етапом є ухвалення Національною радою рішень про допуск організацій до участі у Конференціях за кожною окремою галуззю. На винесення таких рішень у Національної ради є п’ять робочих днів; згідно зі змінами до календарного плану, внесеними Нацрадою 27 серпня, це відбуватиметься 17 вересня 2015 року. Паралельно з цим ухвалюються і рішення про недопуск організацій. Такі рішення можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Об’єднання повідомляються про час та місце розгляду Національною радою поданих ними документів не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду, а також мають право бути присутніми під час такого розгляду.

Не пізніше наступного робочого дня після ухвалення відповідного рішення Національна рада оприлюднює перелік об’єднань, які мають право взяти участь у Конференціях, на своєму офіційному веб-сайті та повідомляє про це об’єднання шляхом направлення повідомлення на адреси їх електронної пошти, зазначені в заявах на участь.

Четвертим етапом є подання кандидатур для включення до складу Наглядової ради НСТУ, хоча Національна рада дозволяє подавати документи про кандидатів разом з документами самої організації. Воно відбувається упродовж п’яти календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради переліку об’єднань, які мають право взяти участь у Конференціях (з 21 по 25 вересня 2015 року). Кожне об’єднання може подати лише одну кандидатуру.

Таким кандидатом може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України. Не можуть бути членами Наглядової ради НСТУ:

1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України “Про запобігання корупції” встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

3) працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

4) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій.

Кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються листом за підписом керівника об’єднання. До листа додаються:

1) заява кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій за формою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку;

2) програма кандидата (обсягом до трьох тисяч друкованих знаків), в якій у довільній формі викладається позиція кандидата щодо пріоритетів діяльності у складі Наглядової ради НСТУ;

3) копія документа про вищу освіту;

4) копія паспорта громадянина України (першої – шостої сторінок та сторінки з останньою відміткою реєстрації місця проживання).

Заяви та програми кандидатів подаються в паперовій і електронній формах на вказані вище адреси та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради не пізніше двох робочих днів від дня прийняття заяви на участь у Конференції.

П’ятим етапом є попередня перевірка Національною радою кандидатур на предмет відповідності вимогам до кандидатів, згаданим вище. Вона відбувається упродовж п’яти робочих днів після завершення строку подання кандидатур (з 28 вересня по 2 жовтня 2015 року). За підсумками перевірки може бути прийнято обґрунтоване рішення про відхилення кандидатур у разі їх невідповідності зазначеним вимогам. Дане рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

Після такої перевірки і прийняття рішень щодо кандидатур відбувається сама конференція. Перша Конференція проводиться не раніше ніж через десять днів після завершення строку подання кандидатур для включення до складу Наглядової ради НСТУ, причому для кожної зі сфер проводиться своя конференція. Інформація про місце та час проведення Конференції оприлюднюється Національною радою на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення відповідної Конференції, а також повідомляється об’єднанням, які згідно з рішенням Національної ради мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ, шляхом направлення повідомлень на адреси електронної пошти об’єднань, зазначені в заявах на участь.

Згідно зі зміненим Календарним планом, такі конференції відбуватимуться за сферами:                            

 • освіти та науки – 12 жовтня 2015 року;
 • забезпечення прав національних меншин – 14 жовтня 2015 року;
 • фізичного виховання та спорту – 16 жовтня 2015 року;
 • журналістики – 19 жовтня 2015 року;
 • правозахисній – 21 жовтня 2015 року;
 • захисту інтересів дітей та молоді – 23 жовтня 2015 року;
 • творчій – 26 жовтня 2015 року;
 • місцевого самоврядування – 28 жовтня 2015 року;
 • захисту прав осіб з особливими потребами – 30 жовтня 2015 року.

З календарним планом детальніше можна ознайомитися за посиланням.

Зі змінами до календарного плану можна ознайомитися за посиланням.