Моніторинг нормативно-правових актів у сфері телебачення і радіомовлення у зв’язку з ухваленням Закону України “Про медіа”

February 1, 2023

оновлено 01.02.2023 

Передмова

Медійне законодавство в Україні ухвалене на початку незалежності  у 1992-98 роках. Подальше оновлення на початку 2000-х не принесло радикальних змін, а у випадку з телевізійним законодавством не вирішило проблем переходу на ефірне цифрове мовлення, ефективності і незалежності регулятора. На створення суспільного мовлення пішло понад 17 років, а роздержавлення державної та комунальної преси було здійснене лише у 2015-18 роках. Разом з тим, бурхливий розвиток інтернету та пов’язаних з ним технологій дозволив двом революціям відбуватися онлайн, а нинішня російсько-українська війна стала однією з найбільш інтернетизованих війн за останнє століття. 

Однак у чинному законодавстві розуміння інтернету, онлайн-преси та аудіовізуальних медіа, що поширюються через всесвітню мережу, є дуже слабким, так само, як і сфери, в якій відбуваються правовідносини між різними суб’єктами і яка потребує певного регулювання. Очевидно, що такі інститути як авторське право чи дифамація були пристосовані до нових реалій, вдалося знайти почасти непрямі механізми щодо захисту прав: через взаємодію з платіжними системами чи використовуючи боти для оформлення скарг на платформах спільного доступу до відео. Разом з тим, статус блогерів, онлайн-телебачення та інших аудіовізуальних каталогів часто залишається поза правовим полем, і це при тому, що ці суб’єкти є досить впливовими.

Ще 2012 року Україна взялася за розробку проєкту Закону України “Про телебачення і радіомовлення” в новій редакції. Розроблений акт пройшов за ці роки кілька редакцій, змінюючи назви та реагуючи на виклики, зокрема і російсько-української війни, що розпочалася в лютому 2014 року. Проєкт Закону України “Про медіа” №2396д після двох читань 30/08/2022 та 13/12/2022 зрештою став законом, який набере чинності 31 березня 2023 року. Основна ідея акту реформувати медійне законодавство та виконати зобов’язання України перед ЄС в рамках угоди “Україна-ЄС” та з 2022 року виконати одну з 7 вимог до України як країни-кандидата. Після набрання чинності цього закону низка нормативно-правових актів має бути скасована, модифікована або розроблена і ухвалена з нуля.

Загальна мета цього моніторингу оцінка стану імплементації закону про медіа в частині забезпечення його механізмів через ухвалення актів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, інших державних органів та розробка кодексів поведінки органами співрегулювання.

Метою цього моніторингу також є визначення базової лінії, з якої розпочнеться процес імплементації закону та буде проводитися щорічна оцінка стану його імплементації.

Моніторинг складається з 2 частин. Перша фіксує стан інформаційного законодавства на кінець 2022 року. Тут здійснений короткий огляд чинних актів та того, що з ними сталось в момент ухвалення закону про медіа. Друга частина описує перелік актів, які мають бути скасовані або розроблятися/ухвалюватися з перших днів дії закону.

Моніторинг не охоплює внутрішньовідомчі акти Національної ради, які вирішують питання внутрішнього діловодства і процесів управління, і які не передбачають залучення зовнішніх суб’єктів.

У випадку, якщо закон передбачає чіткі строки, вони будуть вказуватися, виходячи з дати набрання чинності законом 31 березня 2023 року. Проте деякі положення передбачають набрання чинності в пізніші строки, а частина норм прямо пов’язана з ходом військової агресії. Відтак обрахування строків тут буде вказане у відносних термінах, адже передбачити тривалість війни наразі неможливо.

Частина І. Стан законодавства

Медійне законодавство можна поділити на дві категорії: загальні або рамкові закони, які стосуються всіх типів медіа, а також спеціалізовані, як такі, що спрямовані на ту чи іншу форму та технології постачання контенту. 

Загальні медійні закони:

1. Закон про інформацію

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text 

Ухвалений 1992 року, оновлений 2011 року. 

Закон містить розділ щодо діяльності журналістів, ЗМІ та їхніх працівників (Розділ ІІІ) та відповідальність за порушення законодавства про інформацію (Розділ IV).

Закон містить визначення масової інформації, засобів масової інформації, передбачає процедуру акредитації, а також містить положення щодо поширення суспільно-важливої інформації та підстави для звільнення від відповідальності. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

 • вилучення визначення терміну засіб масової інформації (ч.2 ст.22) у зв’язку з запровадженням поняття “медіа”;
 • заміна ЗМІ на суб’єктів у сфері медіа;
 • нова редакція статті про акредитацію (ст. 26), у зв’язку зі зміною поняття ЗМІ та запровадження поняття суб’єкт у сфері медіа. 

2. Закон про доступ до публічної інформації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text 

Ухвалений 2011 року.

Закон передбачає порядок надання та оприлюднення публічної інформації розпорядниками. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

 • право розпорядників оприлюднювати публічну інформацію не лише на своєму офіційному веб-сайті, але і у власних офіційних друкованих виданнях та/або у медіа на підставі договорів про висвітлення діяльності, укладених із суб’єктами у сфері медіа;
 • запроваджує поняття офіційних друкованих видань (ст.15-1), як таких, що видаються з метою офіційного опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством. При цьому такі видання не є медіа і не використовують творчу працю журналістів. 

3. Закон про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80#Text

Ухвалений 1997 року

Закон ухвалено формально з метою всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і захисту їх від монопольного впливу органів тієї чи іншої гілки державної влади або органів місцевого самоврядування. Вважається недемократичним через намагання держави втручатися в редакційну політику медіа. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

Закон пропонується визнати таким, що втратив чинність. Положення ст. 6, 6-1 переносяться в адаптованому вигляді до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

4. Закон про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80#Text 

Ухвалений 1997 року. 

Закон первинно планувався як підтримка опозиційної до Президента преси на тлі парламентської кризи 1996-99 рр. Закон містить положення щодо визначення понять “журналіст”, “рекламне ЗМІ”, “ЗМІ еротичного характеру”; підстави та умови надання державної адресної підтримки ЗМІ; питання тарифів на оформлення передплати та доставку передплатникам державних друкованих ЗМІ тощо. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

 • зміна назви закону на Закон України “Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста”;
 • зміна визначень понять “журналіст”, “медіа рекламного характеру”;
 • узгодження термінологічного апарату і заміна ЗМІ на медіа або суб’єкта у сфері медіа;
 • звуження державної підтримки виключно суб’єктам у сфері медіа, які поширюють медіа для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спеціалізованим науковим друкованим медіа, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, медіа, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин та корінних народів України, а також друкованим медіа літературно-художнього напряму;
 • запровадження статті щодо прав та обов’язків журналіста (зйомка, захист джерел, доступ до місць аварій та катастроф та ін.).

5. Закон про захист суспільної моралі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text 

Ухвалений 2003 року

Закон передбачає порядок обігу еротичної продукції та заборону на порнографічну продукцію. Закон є недемократичним, адже не відповідає принципам свободи слова та вираження, а подані формулювання є непропорційно розмитими, що створює основу для зловживань та правової невизначеності, яка, втім може призводити до кримінальної відповідальності. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

Закон пропонується визнати таким, що втратив чинність. Положення закону щодо захисту неповнолітніх передбачені в тілі закону про медіа.

6. Закон про рекламу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text 

Ухвалений у 1996 році

Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. В контексті медіа визначає квоти на рекламу, а також обмеження чи заборону на поширення певних типів реклами, як-от реклама алкогольних виробів, тютюну, ворожіння тощо.

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

 • вносить зміни в термінологічний апарат;
 • вводить загальні (рамкові) вимоги щодо реклами в медіа;
 • змінює поняття соціальної реклами;
 • виводить закон з-під дії передвиборчої агітації (розмежування в межах різних законів)
 • забороняє розміщувати рекламу на піратських сайтах;
 • вимога щодо попередження про обсяг реклами в друкованих виданнях за передплатою.

Примітка: зміни в закон про рекламу є частковими. Окремий законопроєкт з метою повної імплементації вимоги Директиви ЄС Про аудіовізуальні медіа-сервіси ‎2018/1808 готується до внесення у Верховну Раду України.

7. Виборчий Кодекс України*

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text 

Ухвалений 2019 року

В частині медіа визначає права та обов’язки аудіовізуальних і друкованих ЗМІ, а також порядок поширення передвиборної агітації.

Законопроект про медіа передбачав зміни у цей закон:

 • приведення термінологічного апарату до відповідності закону про медіа;
 • право Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення укладати меморандуми з соціальними мережами щодо дотримання виборчого законодавства, а також взаємодіяти з ними щодо легальних суб’єктів -–учасників виборчого процесу;
 • встановлено обов’язок користувачів мережі Інтернет, платформ спільного доступу до інформації при поширенні будь-яких матеріалів про виборчий процес в Україні зобов’язані дотримуватись вимог виборчого законодавства України;
 • поширення вимог щодо соціальних опитувань на мережу інтернет;
 • додано порядок поширення передвиборної агітації в онлайн-медіа та нелінійних аудіовізуальних медіа.

Примітка: Через політичний волюнтаризм ці зміни були вилучені з законопроєкту і зареєстровані 27 грудня 2022 року  окремим законопроектом  “Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації” (№8310).

Спеціальні закони:

1. Закон про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text 

Ухвалений 1992 року

Закон передбачає правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні, порядок заснування, реєстрації, поширення. Крім статей щодо неприпустимості зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ, решта статей є, здебільшого, статтями господарського характеру та такими, що не відповідають загальноприйнятим підходам щодо здійснення господарської діяльності. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

Закон пропонується визнати таким, що втратив чинність. Положення закону щодо діяльності та умов обов’язкової реєстрації друкованих медіа передбачені самим законом про медіа (ст. 15, ст. 63). 

2. Закон про інформаційні агентства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text 

Ухвалений 1995 року

Закон закріплює правові основи діяльності в Україні інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг. Як і закон про пресу, містить норми щодо господарської діяльності, реєстрації та журналістів й інших працівників інфоагентств. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

Закон пропонується визнати таким, що втратив чинність. Положення закону щодо діяльності інформаційних агентств концептуально враховано в законі про медіа. Такі суб’єкти можуть реєструватися як онлайн-медіа. Решта господарської діяльності не становить інтересу для медійного закону.

3. Закон про телебачення і радіомовлення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text 

Ухвалений 1993 року, нова редакція 2006 року.

Закон регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіо- мовлення на території України, визначає положення щодо ліцензування, видачі тимчасових дозволів, ретрансляції іноземних телеканалів; плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору,  захисту прав телеглядачів та радіослухачів тощо. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

Закон пропонується визнати таким, що втратив чинність. Положення закону щодо діяльності аудіовізуальних медіа інкорпоровані в закон про медіа. Ліцензії, видані на підставі цього закону, продовжують діяти до їх закінчення. 

4. Закон про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538/97-%D0%B2%D1%80#Text 

Ухвалений 1997 року, редакція закону від 2005 року. 

Закон визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як єдиного регулятора в сфері телебачення і радіомовлення. Зокрема, законом визначені вимоги до членів, регуляторні та наглядові повноваження, регламент діяльності, типи актів, що видає регулятор тощо. 

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

Закон пропонується визнати таким, що втратив чинність. Положення закону щодо формування, діяльності Національної ради повністю інкорпоровані в тіло закону про медіа. Зміна назви органу неможлива без зміни п. 20 ст. 85 та п. 13 ст. 106 Конституції України. З огляду на неможливість змін Конституції через воєнний стан, перспектива поправок в Конституції є наразі невизначеною.

5. Закон про Суспільне телебачення і радіомовлення України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18#Text 

Ухвалений 2014, в редакції 2015 року.

Закон передбачає основні засади створення та функціонування суспільного мовлення, повноважень його наглядових, управлінських органів та гарантії фінансування й звітності як сукупність забезпечення незалежності цього суб’єкта

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

 • зміна назви закону на Закон України “Про Суспільні медіа України”,
 • розширення платформ поширення контенту на нелінійні аудіовізуальні медіа-сервіси, через платформи спільного доступу до відео, платформи спільного доступу до інформації, в онлайн-іграх тощо;
 • можливість просування каналів мовлення, теле- та радіопрограм, платформ НСТУ в мережі Інтернет;
 • можливість копродукції з іншими виробниками аудіовізуального контенту;
 • удосконалено статтю щодо редакційного статуту.

6. Закон про систему іномовлення України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-19#Text 

Ухвалений у 2015 році

Закон передбачає правові засади функціонування системи державного іномовлення України у формі державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” та Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.

Закон про медіа передбачає зміни у цей закон:

 • узгодження термінологічного апарату.

Частина ІІ. Скасування, розробка, зміна та ухвалення НПА після набрання чинності законом про медіа

Перехідні положення закону про медіа передбачають розробку низки похідних законів або внесення змін до чинних, а також розробку низки нормативно-правових актів урядом, міністерствами, центральних органів виконавчої влади та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Разом з тим, випливає і необхідність скасування низки НПА у зв’язку з припиненням дії законів чи підзаконних актів. 

1. Кабінет Міністрів України

1. Зміни до законодавства

Протягом 3 місяців з дня набрання чинності Законом (до 30.06.2023) КМУ має:

 • внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” у відповідність із цим Законом;
 • внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо врегулювання статусу та засад діяльності суб’єкта у сфері парламентського мовлення;
 • передбачити у проєкті Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік видатки для розробки та введення в експлуатацію Реєстру та електронного кабінету у сфері медіа, передбачених цим Законом;
 • передбачати у проєктах законів України про Державний бюджет України на наступні роки фінансування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в обсязі не менше 0,022 відсотка доходів загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

2. Підзаконні акти

1.Постанова про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#top 

Зміст необхідних правок:

 • у пп. 1, 2-2, 83-7 п. 83-13, 83-19 вилучити слова “державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;”

Строк: до 30.06.2023

2. Постанова про деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/885-2019-%D0%BF#Text 

Зміст необхідних правок:

Приведення положення у відповідність sз законом про медіа, зокрема, зміна термінологічного апарату, суб’єктів, щодо яких встановлені права та обов’язки Міністерства, додавання повноваження щодо ведення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Строк: до 30.06.2023* 

*Примітка: з огляду на строки передачі Переліку від РНБО до МКІП, таке повноваження мало би бути внесене до 31/04/2023 

3. Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF#Text 

Ухвалене 2014 року 

Визначає засади діяльності ДКТР як конституційного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері. 

Закон про медіа передбачає такі зміни у цей акт:

Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом має привести зазначене положення у відповідність з законом про медіа, зокрема змінивши термінологічний апарат, суб’єктів щодо яких встановлені права та обов’язки ДКТР тощо. 

4. Постанова про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-%D0%BF#Text 

Зміст необхідних правок:

 • скасувати постанову у зв’язку з припиненням дії закону та передачу функції Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Строк: до 30.06.2023

5. Постанова про затвердження Статуту акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-2016-%D0%BF 

Зміст необхідних правок:

 • внесення змін щодо зміни статусу суспільного мовника на суб’єкта у сфері суспільних медіа, розширення цифрової платформи, умови оплати праці членів наглядової ради. 

Строк: до 30.06.2023

6. Постанова про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/412-2011-%D0%BF 

Зміст необхідних правок: Підлягає скасуванню 

Строк: до 30.06.2023

7. Зміни щодо оплати праці членів та апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Зміст необхідних правок: 

 • ст. 78, 84 передбачено, що КМУ встановлює порядок і розміри надбавок, премій, доплат членам Національної ради, працівникам  патронатної служби та працівникам апарату.

Строк: до 30.06.2023

8. Зміни щодо бронювання військовозобов’язаних

Зміст необхідних правок: 

 • ч. 34 Прикінцевих та перехідних положень доручає КМУ має розробити та прийняти зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо бронювання військовозобов’язаних-працівників суб’єктів у сфері медіа в умовах правового режиму воєнного стану.

Строк: до 30.06.2023

9. Зміни щодо звільнення від військово-транспортного обов’язку

Зміст необхідних правок: 

 • ч. 34 Прикінцевих та перехідних положень Закону доручено Кабінету Міністрів України розробити та прийняти зміни до постанов про військово-транспортний обов’язок, якими передбачити умови звільнення від військово-транспортного обов’язку певні типи медіа та афілійовані з ними суб’єкти;

Строк: до 30.06.2023

10. Розробка механізму надання інформації щодо громадянства

Зміст необхідних правок: 

 • ч. 34 Прикінцевих та перехідних положень Закону доручено КМУ розробити, затвердити та забезпечити функціонування механізму надання державними органами впродовж п’яти робочих днів на запит суб’єктів у сфері медіа інформації щодо громадянства (у тому числі у будь-який період після 1991 року) співака (співачки) з метою забезпечення виконання вимог частини другої статті 15 Закону України “Про культуру”.

Строк: до 30.06.2023

2. Міністерство культури та інформаційної політики України

1. Наказ про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки виданням літературно-художнього напряму 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0002-06#Text 

Орган: Міністерство культури та інформаційної політики України

Зміст необхідних правок:

 • перегляд акту в цілому та вирішення питання відповідального органу, зорема співвідношення з положенням ДКТР щодо підтримки друкованих ЗМІ;
 • приведення термінологічного апарату у відповідність до закону про медіа.

Строк: з 31.03.2023

2. Наказ про затвердження критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-18#Text 

Зміст необхідних правок:

 • скасувати наказ у зв’язку з припиненням дії закону. 

Строк: з 31.03.2023

3. Положення про Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Зміст необхідних правок:

 • перелік відповідно до ч. 29 Прикінцевих та перехідних положень Закону передається до МКІП від РНБО до 31.04.2023 і ведеться МКІП на підставі ст. 126 Закону про медіа; 
 • положення має містити порядок ведення та оприлюднення переліку на сайті МКІП.

Строк: до 30.04.2023, постійно

3. Міністерство юстиції України

1. Наказ про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-06#Text 

Зміст необхідних правок:

 • скасувати наказ у зв’язку з припиненням дії закону та передачею функції Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Строк: з 31.03.2023

2. Наказ про затвердження Положення про Державний реєстр  друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0689-07#Text 

Зміст необхідних правок:

 • скасувати наказ у зв’язку з припиненням дії закону та передачею функції Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення;
 • передати реєстр Державній архівній службі України.

Строк: з 31.03.2023

3. Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0174-06#Text 

Орган: Міністерство юстиції України 

Зміст необхідних правок:

 • скасувати наказ у зв’язку з припиненням дії закону.

Строк: з 31.03.2023

4. Державний комітет телебачення та радіомовлення

1. Положення про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0623-15#Text 

Зміст необхідних правок:

 • приведення термінологічного апарату у відповідність до закону про медіа;
 • звуження суб’єктів, яким може бути надана допомога.

Строк: з 31.03.2023

5. Акти Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

1. Про затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10 

Зміст необхідних правок:

 • акт втрачає чинність з 01.01.2024.

2. Про виконання провайдерами програмної послуги рішень Національної ради та статей 40, 42 Закону України  “Про телебачення і радіомовлення” 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2347295-08#Text 

Зміст необхідних правок: 

 • акт втрачає чинність;
 • потребує розробки новий Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Строк: до 30.06.2023

3. Про затвердження Регламенту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15 

Зміст необхідних правок: потребує розробки і ухвалення нової редакції відповідно до норм закону про медіа.

Строк: до 30.06.2023

4. Стратегія діяльності Національної ради

Є основоположним документом, що визначає цілі та напрями діяльності Національної ради.

Строк: до 31.12.2023 

5. План реалізації Стратегії

Строк: до 31.12.2023, щорічно

6. Положення про електронний кабінет 

Строк: 2024 рік, залежно від стану бюджетного фінансування Національної ради

7. Рішення Національної ради про введення в експлуатацію електронного кабінету

Строк: 2024 рік, залежно від стану бюджетного фінансування Національної ради

8. Тимчасовий порядок подачі документів Національній раді 

Строк: до 30.06.2023  до введення в експлуатацію Електронного кабінету

9. Методика обліку кількості користувачів медіасервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів та порядку подання цієї інформації Національній раді

Строк: до 30.06.2023 

10. Максимальні граничні тарифи на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра та Типові умови договору на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра 

Строк: до 30.06.2023

11. Перелік подій значного суспільного інтересу

Строк: до 30.06.2023, постійно

12. Положення про Реєстр суб’єктів у сфері медіа

Строк: до 30.06.2023

13. Рішення про початок прийняття заяв на участь у робочій групі з організації та проведення установчих загальних зборів та затвердження проєкту статуту органу спільного регулювання у відповідній сфері медіа

Строк: упродовж десяти робочих днів з дня отримання звернення від одного чи декількох ініціаторів, але не раніше 30.09.2023

14. Критерії віднесення осіб до суб’єктів у сфері онлайн-медіа

Строк: до 31.03.2024, за умови відсутності органу співрегулювання у сфері медіа

15. Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Зміст необхідних правок: 

 • втрачає чинність;
 • потребує розробки новий порядок з урахуванням нового кола суб’єктів.

Строк: до 30.06.2023

16. Інструкція про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Зміст необхідних правок: 

 • втрачає чинність;
 • потребує розробки новий порядок з урахуванням нового кола суб’єктів.

Строк: з моменту набрання законом чинності

17. Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

Зміст необхідних правок:

 • втрачає чинність.

Строк: з моменту набрання чинності законом

18. Методика обрахунку ліцензійного збору 

Строк: до 30.06.2023

19. Положення про представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Строк: до 30.06.2023

20. Форма витягу з Реєстру суб’єктів у сфері медіа та його опис

Строк: до 30.06.2023

21. Форма заяви про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа

Строк: до 30.06.2023

22. Порядок замовлення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб мовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення

Строк: до 30.06.2023

23. Рішення щодо віднесення медіасервісів до таких, що спрямовані на територію та аудиторію України

Строк: до 30.06.2023

24. Форма подання до Національної ради суб’єктами у сфері медіа відомостей про структуру власності

Строк: до 30.06.2023

25. Порядок подання суб’єктами у сфері медіа річної фінансової звітності та її обсяг

Строк: до 30.06.2023

26. Форма та порядок подання заяви на участь у конкурсі, заяви про продовження строку дії ліцензії, заяви про внесення змін до Реєстру щодо ліцензіатів

Строк: до 30.06.2023

27. Форма та порядок подання заяви про реєстрацію суб’єктів у сфері медіа, заяви про внесення змін до Реєстру щодо реєстрантів

Строк: до 30.06.2023

28. Перелік територій з особливим режимом мовлення 

Строк: до 30.06.2023

29. Порядок видачі та анулювання дозволів на тимчасове мовлення

Строк: до 30.06.2023

30. Форма та порядок подання заяви про реєстрацію іноземного лінійного медіа

Строк: до 30.06.2023

31. Порядок проведення перевірок

Строк: до 30.06.2023

32. Зміни до порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Строк: до 30.06.2023

33. Порядок проведення конференцій громадських об’єднань та обрання членів наглядових рад підприємств, що здійснюють муніципальне публічне мовлення

Строк: до 30.06.2023

34. Типовий статут суб’єкта у сфері місцевих публічних аудіовізуальних медіа 

Строк: до 30.06.2023

35. Типовий трудовий контракт із керівником суб’єкта у сфері місцевих публічних аудіовізуальних медіа

Строк: до 30.06.2023

36. Визначення періоду, необхідного для відновлення сфери медіа, та ухвалення рішення про зменшення встановленого статтею 38 цього Закону обсягу національного продукту під час дії такого періоду, а також воєнного чи надзвичайного стану

Строк: до 30.06.2023

37. Положення про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану

Строк: до 30.06.2023

38. Положення про особливості процедури застосування до суб’єктів у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану заходів реагування за грубі порушення вимог законодавства

Строк: до 30.06.2023

39. Положення про Перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора

Строк: до 30.06.2023

40. Перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора

Строк: до 30.06.2023

41. Рішення про види форматів лінійних аудіовізуальних медіа

Строк: до 30.06.2023

42. Затвердження актів спільно з органами співрегулювання відповідно до розділу VI Закону

Строк: після 30.09.2023

6. Антимонопольний комітет

1. Методика визначення меж ринків у сфері медіа 

Орган: затверджується Антимонопольним комітетом України за погодженням з Національною радою.

Строк: з 31.03.2023

2. Методика визначення меж ринку розповсюдження (поширення) та споживання рекламної інформації

Орган: затверджується Антимонопольним комітетом України за погодженням з Національною радою.

Строк: з 31.03.2023

7. Держкіно

1. Положення про Державний реєстр фільмів

Строк: з 31.03.2023, але не пізніше 31.03.2024*

*Примітка: Строки ухвалення положення мають враховувати зобов’язання відповідно до ч. 36 Прикінцевих та Перехідних положень Закону, за якими впродовж одного року з дня набрання чинності цим Законом Держкіно має забезпечити внесення усіх фільмів, яким на момент набрання чинності цим Законом видано державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, до Державного реєстру фільмів.

2. Перелік офіційної або неофіційної символіки (емблем) збройних сил Російської Федерації

Строк: до 30.06.2023