Як очолити суспільного мовника?

February 9, 2017

2 лютого 2017 року своїм рішенням Наглядова рада ПАТ «НСТУ» – суспільного мовника – нарешті оголосила про початок конкурсу з обрання на посаду голови та членів правління. Цей крок означає перехід до наступного – і, напевне, найважливішого етапу усієї реформи, яка з різноманітними перервами та затягуваннями триває з 1997 року.

Правління суспільного є виконавчим органом, який займатиметься щоденним менеджментом усієї машини мовника, яка складається, фактично з трьох десятків загальнонаціональних та місцевих теле- та радіоканалів. Саме тому українське суспільство насамперед має бути зацікавленим у виваженому виборі Наглядовою радою топ-менеджменту мовника, який має розуміти місію та цінність суспільного у олігархізованому та достатньо залежному медіапросторі України.

Конкурсний відбір на посаду голови суспільного мовника відбуватиметься відповідно до вимог Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», первинний проект якого було підготовлено автором цього тексту і який з невеликими уточненнями, внесеними членами Наглядової ради, є чинним нині.

Від потенційного кандидата, що хоче протягом 4 років керувати суспільним, вимагатиметься дотримання низки формальних вимог: наявність вищої освіти, стажу керівної роботи у сфері медіа не менше 5 років, володіння державною мовою. Також потенційний кандидат має бути готовим до того, що у разі обрання його головою чи членом правління НСТУ, йому доведеться попрощатися зі своєю посадою, якщо він є:

 • членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії НСТУ;
 • працівником іншого мовника, що маю ліцензію на мовлення в Україні, чи виконує оплачувану роботу для такого мовника, або ж (спів-)власником мовника чи організації, що виконує оплачувану роботу для якогось мовника;
 • нардепом, членом уряду, членом Нацради, держслужбовцем тощо (повний перелік – у ч. 2 ст. 9 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

Під час проведення конкурсного відбору Наглядовою радою також  оцінюватимуться знання законодавства, необхідного для керування НСТУ, професійні знання у сфері організації телерадіомовлення, лідерські, управлінські та комунікаційні навички.

Сам процес конкурсного відбору умовно можна поділити на 4 основні хронологічні етапи:

 • подача документів претендентами на посаду;
 • прийняття Наглядовою радою рішення про допуск до конкурсу;
 • прийняття Наглядовою радою рішення про обрання голови правління та укладання з ним контракту;
 • призначення членів правління Наглядовою радою.

І. Подача документів претендентами на посаду (3 лютого – 16 березня 2017 року)

Відповідно до вимог Положення про конкурс, документи від кандидатів приймаються протягом 42 календарних днів з дати оприлюднення оголошення, яке відбулося 3 лютого. Потреба саме у такому строкові була зумовлена необхідністю кожного з претендентів подати довідку про відсутність судимості, яка надається МВС на запит протягом 20 робочих днів (а це 28 календарних днів).

Отже, будь-хто охочий має встигнути подати свої документи до 17:00 16 березня 2017 року. Документи прийматимуть у приміщенні Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кімната 207, щоденно крім вихідних у проміжках 10:00-13:00 та з 14:00-17:00. Важливим є те, що документи кандидатів мають зареєструвати у журналі та видати їм про це відповідну розписку, з описом прийнятих у них документів.

Тепер до найважливішого на цьому етапі – документів, які мають подати претенденти. Відповідно до Положення про конкурс та Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокоманія» (НСТУ), претенденти мають подати такий перелік документів:

 • письмова заява про участь у конкурсі довільної форми із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади і декларацією про правдивість інформації в поданих на конкурс документах;
 • належним чином завірені копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;
 • біографічна довідку (резюме) із зазначенням контактної інформації (телефон, електронна пошта);
 • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;
 • власна стратегія розвитку НСТУ відповідно до вимог, встановлених Умовами;
 • заява про згоду на обробку персональних даних;
 • довідка щодо відсутності (наявності) у кандидата судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;
  • на власний розсуд – рекомендації та інші документи.

ВАЖЛИВО!: Відповідальність за достовірність документів несе претендент. Неподання бодай одного з цих документів (за винятком документів, що подаються на власний розсуд) є підставою для недопущення претендента до конкурсу. Тому варто бути вкрай відповідальними при зборі пакета документів!

Що ж до вимог, які Наглядова рада висунула до стратегій претендентів, то очікується, що у стратегіях будуть окреслені такі ключові пункти:

 • структура суспільного мовника;
 • інтеграційні моделі перехідного періоду та бачення кінцевої моделі структури суспільного мовника;
 • основні характеристики кожного з п’яти загальнонаціональних каналів мовлення та мережі регіонального мовлення (їх місія, змістовне спрямування, цільова аудиторія, базові параметри виробництва, конкурентне середовище, засоби досягнення запланованих показників);
 • принципи кадрової політики;
 • принципи конвергентної взаємодії радіо та телевізійного мовлення;
 • стратегія інтерактивного мовлення та просування мовника у сфері нових медіа;
 • стратегія щодо доставки телевізійного та радіосигналу на території України і за кордоном;
 • часові рамки досягнення поставленої мети щодо структури і позиціонування суспільного мовника.

Саме для того, аби потенційні претенденти мали належну базу для своїх прогнозів, ПАТ «НСТУ» опублікувало низку своїх фінансових документів, з якими можна ознайомитися за посиланням.

ІІ. Прийняття Наглядовою радою рішення про допуск до конкурсу (не пізніше 23 березня 2017 року)

Наступним етапом конкурсного відбору є прийняття Наглядовою радою рішення про допуск претендентів до конкурсу. Перелік підстав для прийняття такого рішення Наглядовою радою є вичерпним:

 • неподання одного із необхідних документів;
 • невідповідність встановленим Наглядовою радою вимогам до претендентів та стратегій розвитку НСТУ;
 • наявність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Таке рішення має бути прийняте на засіданні Наглядової ради, яке має бути проведене не пізніше ніж за 7 календарних днів після закінчення строку прийому документів. Отже, найпізніше рішення про допуск до конкурсу Наглядовою радою буде прийняте 23 березня 2017 року.

Важливою є відкритість цього засідання для представників ЗМІ та громадськості, що бажатимуть моніторити процес конкурсу. Також вагомим елементом прозорості є вимога до публікації на офіційному веб-сайті НСТУ біографічної довідки та власної стратегії розвитку НСТУ кожного допущеного до конкурсу кандидата протягом 3 робочих днів з прийняття відповідного рішення. Саме тому найпізніше з 28 березня кожен охочий матиме змогу познайомитися з баченням розвитку суспільного від кожного кандидата у режимі онлайн.

ІІІ. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання голови правління та укладання з ним контракту (не пізніше 21 квітня 2017 року)

Наступним етапом конкурсного відбору є безпосереднє обрання Наглядовою радою на своєму засіданні голови правління. Дата такого засідання має бути визначена Наглядовою радою одразу після прийняття рішення про допуск кандидатів. В той же час, для проведення такого засідання Наглядова рада має часову дельту в 21 календарний день після прийняття рішення про допуск. Отже, в тому разі, якщо усіх кандидатів буде допущено до конкурсу 23 березня, то засідання з обрання голови правління має відбутися протягом 24 березня – 13 квітня 2017 року.

Як відбуватиметься саме засідання та голосування на ньому? Тут також можна виділити чотири основних етапи:

 • заслуховування 20-хвилинних презентацій кожного з кандидатів у алфавітному порядку, після чого члени Наглядової ради мають право поставити кандидатові необмежену кількість запитань;
 • 1-годинна перерва, протягом якої члени Наглядової ради мають право обговорити презентації та відповіді кандидатів;
 • перший тур голосування, у якому кожен член Наглядової ради має один голос і має заповнити бюлетень; у разі, якщо хтось з кандидатів набирає у першому турі 9 голосів членів Наглядової ради, то він вважається обраним головою правління;
 • другий тур голосування, у якому всі кандидати рейтингуються відповідно до кількості голосів, отриманих у першому турі голосування (у разі рівності балів – за алфавітом). Після цього Наглядова рада голосує за кожного кандидата окремо шляхом заповнення щодо кожного з них почергово бюлетеня з позначками «за» та «проти» (тобто в голосуванні щодо кожного окремого кандидата кожен член Наглядової ради має один голос). Обраним головою правління вважатиметься той кандидат, який першим набере 9 голосів членів Наглядової ради (більшості від її нинішнього складу).

ПРИКЛАД ГОЛОСУВАННЯ У ДРУГОМУ ТУРІ: кандидати за рейтингом йдуть у такому порядку: А – 6 голосів, Б – 4 голоси, В – 4 голоси, Г – 3 голоси. Першим голосують за кандидата А, який набирає 8 голосів і вибуває з боротьби, оскільки не набрав більшості голосів від загального складу Наглядової ради. Після цього Наглядова рада голосує за кандидата Б, який набирає 11 голосів. Водночас, оскільки у першому турі він набрав рівну кількість голосів з кандидатом В і був у списку вище лише за алфавітним порядком, то Наглядова рада голосує і за кандидата В. Кандидат В набирає 12 голосів, що є більшістю голосів від складу Наглядової ради, і більше за кандидата Б. Кандидат В вважається обраним, голосування за кандидата Г не проводиться.

Результати конкурсного відбору публікуються на офіційному веб-сайті НСТУ протягом 3 годин з моменту його закінчення та оголошуються у ефірі НСТУ в день обрання нового Голови Правління НСТУ. Контракт з новообраним головою правління має бути укладений протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсу – тобто найпізніше 21 квітня 2017 року НСТУ отримає свого повноцінного керівника.

ІV. Призначення членів правління Наглядовою радою (до 21 травня 2017 року)

Наступним кроком Наглядової ради після обрання на конкурсних засадах голови правління НСТУ є обрання решти членів правління, команди нового голови. Саме тому на тому ж засіданні, на якому буде обрано голову правління НСТУ, Наглядова рада призначає дату наступного засідання, яке має відбутися у проміжку від 10 до 30 календарних днів з моменту підписання контракту головою правління – тобто найпізніше у проміжку між 1 та 21 травня 2017 року.

Не пізніше як за 7 календарних днів до цього засідання новообраний голова правління має подати Наглядовій раді на розгляд кандидатури членів правління НСТУ. Вони так само мають відповідати критеріям несумісності, описаним вище і застосовним до самого голови НСТУ.

На самому засіданні кожен кандидат у члени правління НСТУ матиме 15 хвилин для презентації власного напрямку діяльності в структурі суспільного мовника. Після цього, прізвища усіх кандидатів у члени правління буде внесено у бюлетені з позначками «за» та «проти». Аби стати членом правління, кандидат має отримати 9 голосів членів Наглядової ради. Рішення про обрання члена правління публікується наступного робочого дня після такого обрання.

Отже, наприкінці травня суспільний мовник, нарешті, матиме обраний менеджмент, якому випаде одна з найважчих і найдовших (аж 4 роки!) місій в рамках реформи – а саме створення сталої структури та започаткування найкращий управлінських практик, які б дозволили мовнику стати справді суспільно відповідальним. І, звісно ж, початок якісної зміни контентної сітки, яка має стати взірцем якості та дотримання професійних стандартів для інших українських мовників.

Повний текст Положення про конкурс: http://1tv.com.ua/uploads/assets/files/nagliadova_rada/polozhennia_new.pdf

Повний текст Умов проведення конкурсу: http://1tv.com.ua/uploads/assets/files/nagliadova_rada/umovy_konkursu.pdf