Особливості діяльності журналіста під час масових акцій протесту

March 1, 2017

Бурхливе політичне життя України вимагає від журналістів обізнаності щодо можливостей, прав та обов’язків під час різних ситуацій. В даному матеріалі ми розглянемо правові засади діяльності журналістів в місцях проведення масових акцій.

Важливо зауважити, що особливі стандарти свободи преси на журналістів не можуть поширюватись, якщо особа у місцях масових акцій і заворушень перебуває як звичайний громадянин – учасник масових акцій.  Тобто, для того, що скористатись законодавчими гарантіями журналістської діяльності, особа має бути присутньою на масових акціях саме з метою збирання та поширення інформації про подію.

Для реалізації прав журналіста законодавство передбачає спеціальні гарантії. Відповідно до пункту 4 статті 25 Закону України «Про інформацію» після пред’явлення документа, що засвідчує його професійну належність,  працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха,  катастроф, у місцях аварій, масових  безпорядків,  воєнних  дій,  крім випадків,  передбачених законом.

Звертаємо увагу, що українське законодавство надає журналісту право збирати інформацію саме після пред’явлення відповідного журналістського посвідчення або іншого документу, що підтверджує його професійний статус. Зрозуміло, що якщо доступ до заходу не обмежено, то журналіст може збирати інформацію без пред’явлення посвідчення (або інших документів), проте журналіст має бути готовим в будь який момент показати документи, що підтверджують його статус журналіста. Такі документи можуть бути видані:

  • друкованим засобом масової інформації на підставі статті 25 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
  • телерадіоорганізацією на підставі статей 1, 58 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
  • інформаційним агентством на підставі статті 21 Закону України «Про інформаційні агентства».
  • професійним об’єднанням журналістів на підставі статті 25 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Збирання інформації під час масових заворушень пов’язано з небезпекою для журналіста. Законодавство України передбачає спеціальні гарантії і додатковий захист, який має бути забезпечений журналістам роботодавцями – засобами масової інформації. Зокрема стаття 15 передбачає, що редакції (юридичні особи) засобів масової інформації можуть відряджати журналістів для виконання професійних завдань у місця надзвичайних подій за умов гарантування відшкодувань, обов’язкових виплат і пільг, інших відшкодувань і виплат відповідно до законодавства про охорону праці та соціальний захист громадян. При цьому саме засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати відряджених журналістів та інших працівників належними документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи представника преси.

Журналіст під час збирання інформації в місцях проведення масових акцій протесту має не тільки права, але й певні обов’язки. Наприклад, здійснюючи збір інформації, журналіст не має перешкоджати правоохоронним органам у здійсненні охорони громадського порядку і перешкоджання злочинам. Окрім загальних обов’язків, які покладаються на журналіста Законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», стаття 15 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» додатково передбачає, що «працюючи в місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, при ліквідації небезпечних злочинних груп, журналіст (учасник творчої групи) зобов’язаний дотримувати вимог щодо нерозголошення планів спеціальних підрозділів, відомостей, що є таємницею досудового розслідування, не допускати фактичної пропаганди дій терористів та інших злочинних груп, їхніх вчинків і заяв, спеціально інспірованих для засобів масової інформації, не виступати в ролі арбітра, не втручатися в інцидент, не створювати штучної психологічної напруги в суспільстві.»

Не зважаючи на правові гарантії, журналісти під час масових акцій протесту можуть стати жертвою як працівників правоохоронних органів, які, наприклад, не бажають викриття їхньої протиправної поведінки на масових акціях, так і протестуючих, які, наприклад, не бажають розголошенню інформації про наявність зброї та предметів, що порушують закон. Є багато різноманітних посібників і пам’яток щодо заходів безпеки для журналістів під час таких подій, наприклад видана на самому початку Майдану пам’ятка Інституту масової інформації «14 практичних порад щодо поведінки на акціях протесту. Пам’ятка для журналістів» Тож покладаючись на права і гарантії для журналістів, передбачених законом, використовуйте також здоровий глузд і розумну обережність.