Яким є порядок акредитації журналістів у парламенті?

March 20, 2020

Питання акредитації представників медіа для висвітлення діяльності парламенту сьогодні регулюється Положенням “Про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України”. Акредитація є добровільною та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками медіа їхніх професійних обов’язків з дотриманням вимог українського законодавства, норм професійної етики та моральних засад суспільства. 

Акредитовані журналісти і технічні працівники отримують індивідуальні акредитаційні картки на строк повноважень скликання парламенту. Крім цього, є можливість отримувати разові перепустки.

Акредитаційні картки видаються за поданням медіа (як юридичної особи) або за особистою заявою журналістів і технічних працівників, які є або не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або іноземного медіа (як фізичних осіб). Зі зразками документів можна ознайомитися на інформаційному порталі парламенту. 

Так, у заявах журналісти і технічні працівники, незалежно від штатного/позаштатного статусу, зазначають:

  • ПІП;
  • адресу;
  • номер засобу зв’язку;
  • адресу електронної пошти (за наявності).

Подання вітчизняного медіа на бланку редакції за підписом керівника включає:

  • його повне найменування;
  • дату і номер державної реєстрації;
  • адресу редакції;
  • адресу електронної пошти (за наявності);
  • ПІП журналіста, технічного працівника медіа, щодо якого вноситься подання;
  • номери засобів зв’язку.

Зарубіжні медіа мають додатково вказувати повне найменування англійською мовою та мовою країни походження, а також надавати номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні. До подання та заяви додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста, технічного працівника (паспорт або редакційне посвідчення), та 2 фотокартки заявленої особи.

Для акредитації необхідно подати до Прес-служби Апарату ВРУ комплект документів на ім’я керівника Прес-служби, що можна зробити поштою або особисто. Акредитаційні картки видаються журналістам і технічним працівникам особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів Прес-служби.

Крім цього, на інформаційному порталі парламенту зазначається, що журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником медіа, також може акредитуватися за поданням медіа, з яким він співпрацює.

Згідно із Постановою ВРУ від 17 березня 2020 року, у разі введення воєнного чи надзвичайного стану або встановлення карантину на території України журналісти і технічні працівники засобів масової інформації, акредитовані при ВРУ, допускаються до будинків та окремих приміщень парламенту за додатковою акредитаційною карткою, умови і порядок видачі якої визначає Голова ВРУ.