Чи може редактор вносити зміни в авторські матеріали та листи, які надходять в редакцію, під час їх публікації?

March 10, 2016

Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» листи,  адресовані  редакції,  можуть використовуватись у повідомленнях і матеріалах ЗМІ, якщо при  цьому  не  змінюється  зміст листа і не порушуються вимоги законодавства, зокрема, і сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до закону «Про авторське право та суміжні права» автор твору (листа) має право на визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора або ж, навпаки, залишитись анонімним чи оприлюднити лист під вигаданим ім’ям. Крім цього, автор має право вимагати   збереження   цілісності   твору   і  протидіяти будь-якому перекрученню,  спотворенню  чи  іншій  зміні  твору або будь-якому іншому  посяганню  на  твір,  що може зашкодити честі і репутації автора.

Із зазначеного випливає, що при оприлюдненні листа чи іншого авторського матеріалу, що надходять до редакції, без погодження з автором не можна вносити зміни до змісту такого твору, а також необхідно врахувати, чи були зазначені у листі вимоги щодо анонімності автора.

Разом з тим, редакція не зобов’язана оприлюднювати відповідний лист у повному обсязі, якщо такий матеріал поширюється не у спеціальному розділі/рубриці («листи в редакцію»), не є реалізацією права на відповідь чи іншим чином обов’язком ЗМІ, а є частиною іншого журналістського матеріалу. В такому випадку, журналіст на обґрунтування наведених ним фактів може використовувати частину такого листа чи повідомлення. Таке використання не вважатиметься порушенням цілісності твору, оскільки журналіст в такому випадку не зв’язаний вимогами оприлюднити зазначений лист, але має право на вільне використання інформації, отриманої законним шляхом. Водночас, таке використання не повинне створювати хибне чи перекручене уявлення про позицію автора листа.

У будь-якому випадку, стандарти якісної та добросовісної журналістики вимагають узгоджувати використання чужого тексту з його автором, якщо тільки це не створює необґрунтованих і надмірних перешкод для журналістської діяльності та не містить загрози подальшої цензури.