Чи може телеканал транслювати передачі про екстрасенсорику та ворожіння?

March 1, 2017

Зайняття екстрасенсорикою, езотерикою, ворожінням, астрологією тощо не заборонено законодавством України. Зокрема Державний класифікатор професій передбачає такі професії, як астролог (5151), ворожка та хіромант (5152).

Проте в діяльності телеорганізацій трансляція передач на ці теми підлягає певним обмеженням, передбаченим абзацом шостим частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:

«Не допускається використання телерадіоорганізацій для:

  • трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини»

Ця норма не забороняє телеорганізаціям показувати телепередачі про екстрасенсів, астрологів тощо. Ця норма також не забороняє створювати передачі про ворожіння і ворожок, про гадання як таке – вона забороняє здійснювати ворожіння і гадання, спрямовані на глядачів, безпосередньо в телепередачі. При чому обмеження, передбачені цією нормою, розповсюджуються на будь які види гадання, незалежно, чи здійснюється ці гадання за допомогою карт, зірок, кришталевої кулі тощо.

Також ця норма не забороняє здійснювати в ефірі послуги народної та/або нетрадиційної медицини, за умови безоплатності надання таких послуг.

При цьому треба зважати на виконання загальних вимог законодавства про інформацію. Зокрема частина друга статті 5 Закону України «Про інформацію» передбачає, що «Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.» У випадку, якщо внаслідок телепрограми у глядача настане погіршення здоров’я, зокрема психічного, або буде нанесено іншу шкоду, і в суді буде доведено про зв’язок між телепрограмою і настанням такої шкоди у глядача – саме телеорганізація має відшкодувати нанесену шкоду, а факт нанесення шкоди може бути врахований Національною Радою з питань телебаченні і радіомовлення щодо виконання телеорганізацією ліцензійних умов.

Окрім того треба звернути увагу, що абзацом чотирнадцятим статті 8 Закону України «Про рекламу» забороняється в будь-який спосіб розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання. Частина десята статті 21 Закону України «Про рекламу» забороняє рекламу проведення цілительства на масову аудиторію, а частина дванадцята цієї ж статті цього ж Закону передбачає, що реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати, що телеканал може транслювати передачі про екстрасенсорику, ворожіння, зняття порчі тощо – з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.