Чи можна на запит отримати інформацію з обмеженим доступом?

May 20, 2017

За загальним правилом публічна інформація є відкритою. Проте, законом можуть встановлюються винятки із цього правила – певний вид інформації може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом: конфіденційної, таємної чи службової.

Перше, що потрібно знати запитувачу, який намагається отримати таку інформацію – інформація з обмеженим доступом (як і документ, в якому вона міститься) не є автоматично закритою. В окремих випадках вона може і повинна бути надана на запит. 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» встановлено не тільки види інформації, до якої може бути обмежено доступ, а також сукупність вимог, дотримання яких є обов’язковим для такого обмеження – застосування «трискладового тесту». Тому, якщо інформацію віднесено до обмеженої в доступі (наприклад, законодавством прямо передбачено, що інформація є, скажімо, банківською таємницею) розпорядник повинен застосувати «трискладовий тест» (частина друга статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації»), а саме:

1) Встановити відповідність обмеження доступу до запитуваної інформації одному із захищених інтересів (якому з інтересів відповідає обмеження: інтересу національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, інтересу охорони здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або підтримання авторитету і неупередженості правосуддя)

2) Оцінити чи може бути завдано розголошенням інформації істотної шкоди цим інтересам (наприклад, чи розголошення комерційної таємниці суттєво пошкодить інтересам компанії)

3) З’ясувати чи не переважає інтерес суспільства в отриманні інформації шкоду, яку може бути завдано розголошенням інформації

Про «перевірку суспільним інтересом» читайте тут

Фактично розпорядник може відмовити надати інформацію тільки коли, пройшовши всі три етапи, виявиться, що суспільний інтерес не переважає шкоду, яка буде завдана розголошенням інформації.

Тому, якщо відпала підстава обмеження чи інтересам особи не буде завдано істотної шкоди, чи суспільний інтерес в отриманні інформації переважить шкоду охоронюваним інтересам – інформація повинна бути надана запитувачу. Навіть якщо ця інформація є з обмеженим доступом. 

Якщо законом передбачено, що певна інформація є відкритою (наприклад, декларації чиновників), розпорядник не повинен проводити трискладовий тест. У цьому випадку законодавець уже встановив у законі, що така інформація є суспільно важливою і інтерес громадськості точно переважає, а отже інформація повинна бути надана.

Про те, яка інформація вважається безумовно відкритою, читайте тут

Особливість доступу до документів

У своєму запиті запитувач може попросити надати йому інформацію або певний документ. Такий документ може одночасно містити як відкриту інформацію, так і з обмеженим доступом.

Наприклад, договір між державним і приватним підприємством про оренду земельної ділянки. З одного боку, у договорі є інформація про розпорядження комунальним майном (земельною ділянкою) – це інформація, яка є відкритою (ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). З іншого боку, у ньому також зазначено банківські реквізити – це інформація, яка є банківською таємницею.

У цьому випадку Закон України «Про доступ до публічної інформації» у частині сьомій статті 6

визначає, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Тобто у даному випадку, розпорядник повинен надати документ, вилучивши з нього (наприклад, шляхом ретушування) інформацію з обмеженим доступом. Ця вимога закону є обов’язковою для розпорядників.

Алгоритм дій

Якщо Вам прислали відмову надати інформацію тільки з посиланням, що вона є конфіденційною, таємною чи службовою, слід:

  • Перевірити чи дійсно запитувана інформація віднесена до обмеженої у доступі, можливо насправді законодавством передбачено, що вона є відкритою
  • З’ясувати чи застосував розпорядник «трискладовий тест»

Чи було застосовано «трискладовий тест» видно із самої відповіді розпорядника. Така відповідь повинна бути вмотивована. Зазначення у відповіді, що «інформація є з обмеженим доступом, тому ми не можемо вам її надати» є неправомірною відмовою, якщо жодного пояснення у відповіді немає

  • Оскаржувати незаконну відмову або написати повторний запит, в якому слід детально обґрунтувати суспільний інтерес в отриманні інформації, якщо в першому запиті Ви цього не зробили

 

На замітку!

Якщо у розпорядника є обов’язок опубліковувати певну інформацію – вона є відкритою

Якщо розпорядник правомірно оприлюднив інформацію з обмеженим доступом раніше – вона повинна надаватися на запит

Також інформація має надаватися, якщо немає законних підстав для обмеження її у доступі, які існували раніше

Коли підзаконний нормативно-правовий акт чи договір передбачає обмежений доступ до інформації, а закон каже, що така інформація є відкритою – розпорядник повинен користуватись актом вищої юридичної сили, тобто законом, і надати інформацію.