Чи є законною відмова в наданні інформації журналісту, який працює на іноземний ЗМІ, позбавлений акредитації в Україні?

June 10, 2016

Останнім часом набули поширення випадки, коли журналісти отримують відмову в наданні інформації через те, що ЗМІ, у якому вони працюють, було позбавлене акредитації в Україні. Зазвичай, йдеться про російські ЗМІ, акредитацію яких було тимчасово припинено Постановою Верховної Ради «Про тимчасове припинення акредитації журналістів та представників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України». Ця постанова передбачає, що акредитація є припинена лише для тих ЗМІ, що потрапили до відповідного списку Служби безпеки України. Окрім того, йдеться лише про припинення акредитації й аж ніяк не про заборону надавати інформацію таким журналістам.

Згідно зі ст.26 Закону України «Про інформацію», акредитація здійснюється суб’єктом владних повноважень з  метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами,  працівниками засобів масової інформації професійної діяльності, а отже акредитація розглядається не як обов’язок, а як право журналіста, яке покликане сприяти його діяльності. Окрім того, цей закон визначає, що відсутність акредитації не  може  бути підставою  для  відмови  в  допуску журналіста,  працівника засобу масової  інформації  на  відкриті  заходи,  що  проводить  суб’єкт владних повноважень.

Таким чином, відмова в наданні інформації з підстави припинення акредитації є незаконною. Постанову ВРУ, що припиняє акредитацію слід розглядати не як абсолютну підставу для ігнорування журналістів, а радше як декларативну заяву української влади, що вона не сприятиме російським журналістам у поширенні неправдивої та пропагандистської інформації. Журналіст без акредитації або журналіст, акредитація якого тимчасово припинена, залишається журналістом і має право на отримання інформації, зокрема в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».