Доступ до публічної інформації: які відомості зобов’язано надати комунальне підприємство на запит?

May 21, 2015

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – «Закон») публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Частина 5 ст. 6 цього нормативно-правового акту передбачає, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону, до розпорядників інформації належать, зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, які повинні надавати інформацію стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів. Одними з таких розпорядників є комунальні підприємства.

З одного боку, зазначена норма є досить чіткою та зрозумілою. Однак, на практиці в журналістів виникає чимало питань в процесі її застосування. Ми вирішили звернути увагу представників засобів масової інформації на те, яку інформацію зобов’язані надавати комунальні підприємства на їх запити, а яку – ні.

Спершу необхідно визначити що саме належить до бюджетних коштів.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 1 Бюджетного кодексу України, бюджетні кошти (кошти бюджету) – це належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету. Пп. 13 та 14 цього кодексу закріплюють, що становлять собою видатки та витрати бюджету, а пп. 23 та 37 – доходи та надходження бюджету.

Так, витрати бюджету – це видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів. До видатків бюджету належать кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.

Надходження бюджету – це доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів. Доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ). 

Виходячи з вищезазначених норм, комунальні підприємства повинні надавати усю інформацію про використання ними коштів, отриманих з бюджету, в тому числі дотацій. Наприклад, ці суб’єкти господарювання зобов’язані надавати відповіді на питання про:

  • суму коштів, яку комунальному підприємству було перераховано відповідною радою з місцевого бюджету (зокрема, на його утримання та роботу);
  • цільове призначення виділених з бюджету на користь підприємства коштів;
  • відомості про результати проведення закупівель, які здійснювалися за рахунок бюджетних коштів, виділених підприємству тощо.

Щодо інформації про закупівлі за бюджетні кошти, то після внесення в квітні 2014 року доповнень до ч. 9 ст. 78 Господарського кодексу України журналісти нерідко почали уточнювати необхідні параметри відповіді для комунального підприємства, запитуючи в нього інформацію про найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання; інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг; найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, за яким укладено договір; ціна одиниці товару, робіт та/або послуг та сума, визначена в договорі; дата укладення договору; строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг.

Однак, запитуючи вказані відомості, представникам ЗМІ необхідно взяти до уваги наступне.

З одного боку, комунальне підприємство повинно надавати розгорнуту відповідь за умови, якщо вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – 1 мільйон гривень (абзац 3 ч. 9 ст. 78 Господарського кодексу України; ч. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

З іншого боку, така інформація могла б надаватись і по всім договорам, без прив’язки до суми на яку підприємство здійснило закупівлю, оскільки на оплату будь-якого договору витрачаються бюджетні кошти (за умови, якщо вони укладені в межах процедури державних закупівель).

В той же час, в ч. 5 ст. 6 Закону йдеться про те, що не може бути обмежено доступ до інформації про умови отримання бюджетних коштів чи комунального майна, а в ч. 2 ст. ст. 13 Закону про те, що юридичні особи, які фінансуються з місцевих бюджетів повинні надавати інформацію стосовно використання бюджетних коштів. Таким чином, вирішення спірної ситуації, радше за все, залежатиме від тлумачення судами відповідних норм законодавства. Тому, якщо в журналіста є потреба дізнатися вказані умови закупівель за кошти бюджету, радимо запитувати в комунального підприємства копії відповідних договорів.

Журналістам варто звернути увагу, що комунальне підприємство не зобов’язано надавати відповідь, наприклад, на питання про:

  • свою річну фінансову звітність (зокрема, надавати її копію);
  • валовий дохід від роботи підприємства (інша справа, коли запитується інформація про
  • суми коштів, які підприємство перераховує іншим суб’єктам господарювання;
  • суми кредитів, які комунальне підприємство залучає, зокрема інформацію щодо банку та відсотків (вказане підприємство зобов’язано надавати інформацію лише, якщо кошти залучені з бюджету, а не з інших джерел);
  • затверджений перелік послуг, які надає підприємство, зокрема, із зазначенням розміру їх вартості для споживачів;
  • відомості про чисельність своїх працівників тощо.

Тому, запитуючи певну інформацію в комунального підприємства, журналіст завжди повинен пам’ятати, що за Законом цей суб’єкт господарювання зобов’язаний надавати відомості виключно щодо використання ним бюджетних коштів і може правомірно відмовити в наданні іншої інформації.

Консультацію підготувала Дарія Опришко