Доступ журналістів до судових засідань під час війни

September 28, 2022

Введення воєнного стану в Україні актуалізує питання реалізації професійних прав журналістів. Право на судовий захист є конституційним правом людини, яке гарантується державою та не може бути обмеженим навіть в умовах війни.  

Функціонування правосуддя в період дії воєнного стану, стосується також і діяльності журналістів, особливо тих, хто висвітлює резонансні справи та відслідковує хід їхнього судового розгляду

Тож Центр демократії та верховенства права підготував короткий порадник для журналістів про те, що потрібно знати для відвідування і висвітлення відкритих судових засідань.

Діяльність судів у період воєнного стану

Судова гілка влади в України продовжує функціонувати на засадах та у спосіб, як це передбачено Конституцією та законами України.

Якщо на території, де розташований суд, не ведуться бойові дії, території не перебувають під тимчасовою окупацією злочинних військ, а приміщення судів не зазнали ушкоджень від обстрілів – суди продовжують свою діяльність як і раніше. Слід розуміти, що має місце посилений режим охорони та більш ретельний огляд осіб, які заходять до приміщення суду. 

Щоб потрапити на відкрите судове засідання вам потрібно мати документ, що посвідчує особу та пройти перевірку на вході до приміщення суду. Для цього вам достатньо мати при собі паспорт громадянина України. Також вас можуть запитати про мету візиту, тому потрібно пояснити представникам судової охорони, на розгляд якої справи ви прийшли до суду, або з якого питання вам необхідно відвідати суд. 

Де шукати інформацію про стан розгляду конкретної справи? 

З міркувань безпеки, більшість інформації про суди і суддів приховано з відкритого доступу. Однак, вже зараз можна користуватись інтерактивним розділом “Стан розгляду справ” на офіційному вебсайті Судової влади України, де ви знайдете інформацію про призначений судовий розгляд конкретної справи. Для цього слід зазначити повністю або частково відому вам інформацію: прізвище сторони, номер справи, номер провадження, або назву суду.

Відкриті та закриті судові засідання 

Згідно зі статтею 11 Закону про судоустрій і статус суддів, судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Крім того, у відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. 

Судове засідання може повністю або в окремій його частині проводитись в режимі закритого судового засідання, про що має бути обґрунтована ухвала суду:

В адміністративному процесі суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи тощо (частина 8 статті 10 Кодексу адміністративного судочинства).

В цивільному процесі обмежень менше, і закритий для громадян розгляд можливий лише для захисту таємниці чи з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб тощо (частина 7 статті 7 Цивільного процесуального кодексу).

В господарському процесі, розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини тощо (частина 8 статті 8 Господарського процесуального кодексу).

В межах кримінального провадження, слідчий суддя, суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках (частина 2 статті 27 КПК): 

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;

2) розгляду справи про кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Зверніть увагу, що під час судового засідання присутні не мають права виражати неповагу до суду або учасників судового процесу. У разі вчинення таких дій, порушника суд може видалити із зали судового засідання (стаття 11 Закону про судоустрій і статус суддів). В судовому засіданні поведінка має бути з повагою до суду та учасників справи, тактовною та ввічливою, тому викрикувати з місця чи сперечатись із суддею може вважатись проявом неповаги до суду.  

Фото- та відеофіксація відкритого судового засідання 

В частині четвертій статті 11 Закону про судоустрій і статус суддів врегульовано питання про фіксацію судового засідання. 

За загальним правилом, представники медіа, які присутні в залі судового засідання можуть проводити фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів (наприклад, мобільного телефону, планшету, диктофону) без отримання окремого дозволу суду. Однак, законом можуть встановлюватись обмеження, зокрема, закриту частину судового засідання записувати на портативний засіб не можна. 

Це положення знайшло своє відображення у процесуальному законодавстві: в адміністративному процесі (частина 5 статті 10 КАС), господарському процесі (частина 5 статті 8 ГПК), цивільному процесі (частина 4 статті 7 ЦПК). 

В кримінальному процесі дещо інші положення про фіксацію судового розгляду. Присутні в залі судового засідання можуть вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої (частина 6 статті 27 КПК), проте на інші види фіксації засідання потрібно отримати дозвіл суду.

Дозвіл суду на зйомку судового процесу 

Якщо ви плануєте висвітлювати хід судового розгляду кримінального провадження та проводити фото, відеозапис чи транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проводити звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури потрібна відповідна ухвала суду, що передбачено вимогами частини 6 статті 27 Кримінального процесуального кодексу:  

кожен може фіксувати хід судового процесу, хто присутній в залі судового засідання;

– фото, відеозапис чи транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду. Для цього вам потрібно заявити через канцелярію суду клопотання про застосування стаціонарної апаратури для здійснення фото-, відео-, звукозапису або ж транслювання судового засідання. Як правило, таке клопотання слід подати до початку засідання у справі на якій планується запис або трансляція через канцелярію суду;

– суд приймає ухвалу із урахуванням думки сторін та можливості проведення фіксації судового засідання, яке має відбуватись без шкоди для судового розгляду.

Для ведення трансляції судового засідання в адміністративній, господарській чи цивільній справі вам потрібно отримати дозвіл суду. Разом з цим, у процесуальних кодексах не йдеться про те, що такий дозвіл суд надає на підставі ухвали, як, наприклад, в кримінальному процесі.

Дозвіл суду не знадобиться в адміністративному, господарському чи цивільному процесі, якщо судове рішення оголошується публічно, тож представники медіа можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відеозапис, транслювання проголошення такого рішення по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет.