Чи потрібно отримувати дозвіл на переклад чужого тексту?

February 25, 2021

Вам сподобався вірш, пісня, чиясь натхненна промова чи інший текст і ви вирішили перекласти його іншою мовою. Та чи можете ви перекладати та опублікувати свій переклад тексту без отримання дозволу автора? Давайте з’ясовувати.

Спершу потрібно зрозуміти чи текст, який ви хочете перекласти підпадає під захист авторських прав. Зокрема, згідно українського законодавства, твори народної творчості (фольклор), повідомлення про новини, події не є об’єктами авторського права, тож можуть бути перекладені будь-ким. Те саме стосується і творів, строк охорони яких минув  за загальним правилом це відбувається зі спливом 70 років після смерті автора. Так, кожен може перекласти вірші Лесі Українки, Івана Франка чи твори Котляревського будь-якою мовою.

Якщо йде мова про переклад твору, який є об’єктом авторського права, то для перекладу твору потрібно обов’язково отримувати згоду автора, оскільки саме автору твору належить виключне право дозволяти переклад свого твору, а також публікувати чи іншим чином використовувати такий переклад. Отож, якщо ви бажаєте не лише перекласти чужий твір, але й плануєте опублікувати ваш переклад в Інтернеті чи друкувати чи іншим чином оприлюднювати та використовувати переклад твору, вам необхідно на все це, а не лише на переклад, отримати дозвіл від власника авторських прав. Такий дозвіл оформляється письмовим договором між перекладачем і власником авторських прав, де і фіксуються всі права, що передаються на відповідний строк і територію. 

З ким домовлятись про переклад твору? Звертатись потрібно до автора твору або іншої особи чи компанії, якій автор передав виключні майнові права на твір. При цьому, необхідно перевіряти на який строк автором передані права і на яку територію (країну) вони поширюються. Важливо пам’ятати, що якщо виключні майнові права на твір, як-от право на переклад, може бути передане автором інші особі, то немайнові права, як от право бути зазначеним автором твору – належать лише автору. Тому при використанні перекладу, його публікації потрібно завжди зазначати автора оригінального тексту. Те ж стосується і немайнового права на збереження авторського задуму при перекладі твору.

Якщо переклад буде виконано із дотримання майнових і немайнових авторських прав, перекладач отримає авторські права на результат свого перекладу – похідний твір і зможе користуватись вже своїми авторськими права на свій творчий переклад.