Новий Закон “Про авторське право та суміжні права”. Які зміни відбулись у переліку об’єктів авторського права?

December 30, 2022

Олена Спесивцева

Юристка напряму “Незалежні медіа” ЦЕДЕМ

o.sokolova@cedem.org.ua

Прийняття євроінтеграційного Закону України “Про авторське право та суміжні права” — довгоочікуваний та впевнений крок України до ЄС, яким ми дійсно можемо пишатися. 

Попередній Закон України про “Про авторське право та суміжні права” був прийнятий 1993 року та стійко пережив більше 15 поправок. Накопичені проблеми авторського права в Україні та помилки в законодавстві про авторське, як і в законах інших галузей, потребують оновлення та приведення норм у відповідність до сучасних викликів.

Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) впродовж тривалого часу слідкував за реформою авторського права та вже писав про те, як вона вплине на медіа. Новий Закон України “Про авторське право та суміжні права” містить низку новел, які ми поступово будемо висвітлювати у матеріалах ЦЕДЕМ. Сьогодні ж проаналізуємо, які зміни відбулися у переліку об’єктів авторського права нового Закону 2022 року, порівняно з Законом 1993 року. 

Почати слід з того, що список об’єктів авторського права став ширшим. Законодавець додав окремі специфічні риси та характеристики деяким творам. Завдяки такій конкретизації зникнуть прогалини під час вирішення спорів.

Літературні твори

Відразу привертає увагу той факт, що Закон розширив перелік форм у яких можуть існувати літературні твори для отримання ними захисту. Раніше було закріплено, що об’єктами авторського права є літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо). 

Закон деталізує, що літературні твори можуть існувати як у письмовій, так і в електронній (цифровій) чи іншій формі. 

Звісно, це не означає, що літературний твір у цифровій формі раніше не підлягав захисту. Втім, ця новела пов’язана із тенденцією поширення творів в електронній (цифровій) формі, у тому числі і на просторах Інтернету. Тож у 21 столітті такі твори потребують більш пильної уваги та виділення окремого місця для них у законодавстві. Фактично, новий Закон закріпив де-юре те, що раніше мало місце тільки де-факто. 

Фотографічні твори

Закон 1993 року не містив визначення фотографічних творів, а лиш говорив про те, що під захист підпадають як фотографічні твори, так і твори, виконані способами, подібними до фотографії. Новий Закон дає конкретне поняття:

Фотографічний твір – це твір, статично відображений (зафіксований) із застосуванням аналогових, цифрових фотографічних технологій на матеріальному носії чи в електронній (цифровій) формі або із застосуванням лазерних технологій у вигляді об’ємного тривимірного зображення

Тож Закон, крім іншого, говорить про те, що електронна (цифрова) форма фотографічного твору захищається авторським правом. У Законі 1993 року такої конкретизації не було. 

Новий Закон також містить положення про те, що до об’єктів, що не охороняються авторським правом відносяться фотографії, що не мають ознак оригінальності (не є фотографічними творами). 

Можемо зробити висновок, що не кожне фото може захищатися авторським правом, а саме – фото підпадає під захист авторського права лиш тоді, коли воно є оригінальним (з вашим творчим підходом, авторським задумом) та коли воно виконується способом, який зазначений у вищезгаданому понятті (застосовані спеціальні технології, зафіксований в окремій формі тощо). 

Тексти перекладів для озвучення

Ще одним цікавим нововведенням Закону 2022 року є віднесення до об’єктів авторського права текстів перекладів для озвучення (у тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами. 

Щось подібне було у попередньому Законі. І так, і ні. Закон 1993 року говорив про те, що об’єктами авторського права є тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів.

Зміни мають значення. Про різницю у формулюванні почитати можна в матеріалі ЦЕДЕМ. Якщо коротко — нова редакція щодо перекладів є більш універсальною і захищає як переклади українською мовою, так і переклади з української мови. Тобто, якщо раніше захищалися лише тексти перекладів українською, то тепер Закон 2022 відносить до об’єктів авторського права також і тексти перекладу з української мови будь-якою іншою. Це має значення для виходу українських фільмів на міжнародну арену.

База даних

Іншою новелою стало розширення поняття база даних. Закон 2022 року пояснює, що база даних (або компіляція даних) – це сукупність творів, даних або будь-якої іншої інформації у довільній формі, що розташовані у систематизованому або упорядкованому вигляді, що можуть бути доступні за допомогою спеціальної пошукової системи та/або на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів. Авторським правом охороняються бази даних, які за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.

Значення цієї новели полягає в тому, що це визначення у повній мірі відповідає Директиві ЄС, а отже наближає законодавство України до законодавства ЄС. 

Повний перелік змін щодо об’єктів авторського права наведений у порівняльній таблиці:

Закон України “Про авторське право та суміжні права”

1993 року

2022 року

Об’єкти авторського права:

літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

літературні твори белетристичного, публіцистичного, наукового,

технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо) у письмовій,

електронній (цифровій) чи іншій формі;

виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

комп’ютерні програми;

комп’ютерні програми;

бази даних;

бази даних (компіляції даних), якщо вони за добором або

упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної

діяльності;

музичні твори з текстом і без тексту;

музичні твори з текстом і без тексту;

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, музично-світлові

шоу, циркові вистави, хореографічні та інші твори, створені для сценічного

показу, та їх постановки;

аудіовізуальні твори;

аудіовізуальні твори;

твори образотворчого мистецтва;

твори образотворчого мистецтва;

твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та

ландшафтних утворень;

фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

фотографічні твори;

твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного

ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, художня ковка, ювелірні вироби тощо;

ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що

стосуються географії, геології, топографії, техніки, будівництва та інших сфер

діяльності;

сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

 

похідні твори;

похідні твори;

збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

збірки творів, збірки обробок нематеріальної культурної спадщини,

енциклопедії та антології, збірки звичайних даних, інші складені твори, за

умови що вони є результатом творчої діяльності за добором або

упорядкуванням змісту;

тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

тексти перекладів для озвучення (у тому числі дублювання),

субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами;

 

театральні постановки, сценічні переробки літературних творів белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру, і обробки нематеріальної культурної спадщини,

придатні для сценічного показу;

 

твори художнього дизайну;

інші твори.

інші твори.

Закон 2022 року також містить новели щодо об’єктів, які не охороняються авторським правом.

Проєкти актів

Увагу привертає те, що проєкти актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування не охороняються авторським правом. Така новела пов’язана зі специфікою нормотворчої діяльності та потребує деяких пояснень. 

Наприклад, згідно з Регламентом Верховної Ради України законопроєкт вноситься на реєстрацію разом з проєктом постанови, списком авторів (фактично – ініціаторів) законопроєкту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою.

Тобто до моменту реєстрації законопроєкт вважається твором, який має автора та може бути об’єктом авторського права. Втім після його реєстрації проєкт закону перестає бути таким об’єктом, до роботи з розробки проєкту залучається велика кількість спеціалістів (правозахисні та громадські організації, депутати, науковці тощо) у тій чи іншій галузі, які вносять поправки або пропозиції, та не вважаються авторами в розумінні Закону України “Про авторське право та суміжні права”. 

Новини

Новим та суттєвим, особливо для медіа, є заміна формулювання “новин дня та поточних подій” на “новини або інші факти”. Сенс цих змін в тому, що вони розширюють поняття новин, якими вважаються не лише події, що сталися саме сьогодні, а й ті події, що відбувалося в недалекому минулому. 

Крім того, положення акцентує увагу на тому, що новині притаманна ознака факту, тобто вона має бути перевірена, достовірна та правдива. 

Неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою (програмами)

Регулювання таких об’єктів є необхідним нововведенням, адже вони вже стали невід’ємною частиною сучасного світу та безпосередньо стосуються творів, що згенеровані штучним інтелектом (наприклад deep fake). Неоригінальними ці об’єкти є тому, що вони генеруються комп’ютерною програмою самостійно, без участі особи у її створенні, без творчого підходу, після автоматичного аналізу певних даних (фото та відео).

Штучний інтелект дещо подібний до комп’ютерної програми. Він розроблений таким чином, щоб при отриманні запиту збирати та обробляти певні дані, а потім видавати готове рішення. Таке “рішення” є результатом роботи програми (штучного інтелекту), яка працює подібно до людського мислення.

Ці “рішення” охороняються правом особливого роду (sui generis) – тобто відповідно до спеціальних положень, які відрізняються від загальних. У результаті створення неоригінального об’єкта особисті немайнові права не виникають. Адже ці права можуть виникнути лише у фізичної особи. 

Втім деякі суб’єкти (наприклад автори комп’ютерної програми) можуть користуватися правом особливого роду (sui generis) на такий неоригінальний об’єкт. Це означає, що ці особи мають певний обсяг майнових прав відповідно до закону. 

Повний перелік змін щодо об’єктів, що не охороняються авторським правом, наведений у порівняльній таблиці:

Закон України “Про авторське право та суміжні права”

1993 рік

2022 рік

Не є об’єктом авторського права:

Не охороняються авторським правом:

повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

повідомлення про новини або інші факти, що мають характер

звичайної прес-інформації;

твори народної творчості (фольклор);

вираження народної творчості (фольклор);

видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;

державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

державні символи, державні нагороди; державні знаки, емблеми,

символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших

військових формувань України, затверджені органами державної влади;

символіка територіальних громад України, затверджена відповідними

органами місцевого самоврядування;

грошові знаки;

грошові знаки;

розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач,

телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають

критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду

(sui generis);

 

абревіатури;

 

фотографії, що не мають ознак оригінальності (не є фотографічними

творами);

Проекти офіційних символів і знаків до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.

Проекти офіційних символів і знаків до їх офіційного затвердження, розглядаються як твори образотворчого мистецтва, права на які охороняються відповідно до цього Закону.

 

Бази даних, що не є оригінальними, охороняються правом особливого

роду (sui generis) відповідно до частин четвертої – шостої статті 21 цього

Закону.

 

Неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою

(програмами), охороняються правом особливого роду (sui generis) відповідно

до статті 33 цього Закону.

Закон України “Про авторське право та суміжні права” 2022 року потребує ще більш детального аналізу, тому слідкуйте за публікаціями ЦЕДЕМ.

Також, у разі запитань з теми авторського права, ви завжди можете звертатися до експертів ЦЕДЕМ за електронною адресою info@cedem.org.ua.