Що робити журналістові, якщо при цитуванні його матеріалу оригінальний текст перекручено чи спотворено?

June 23, 2016

В сучасних умовах, журналіст фізично не завжди може бути у всіх місцях, подіях, заходах і про деякі з них доводиться писати з чужих слів і посилатися на інших журналістів. Інколи таке «переписування» закінчується геть спотвореною інформацією. Нижче розглянемо способи захисту, до яких може вдатися журналіст, якщо його текст спотворили або перекрутили.

Перш за все, якщо інформація перекручена, то вона вважається недостовірною. До прикладу, якщо цитати витягнуті з оригінального контексту і вжиті щодо зовсім іншої теми або ідея нового тексту прямо протилежна оригінальній ідеї, яку висловив автор, то журналіст, чий текст перекручено, може захищатися усіма способами захисту, які застосовуються при розповсюдженні недостовірної інформації. 

Способи захисту у такому випадку передбачені ст.277 Цивільного кодексу:

  • Право на спростування недостовірної інформації
  • Право на відповідь

 З вимогою спростувати інформацію чи опублікувати відповідь можна звертатися як до редакції видання безпосередньо, так і шукати захисту порушених прав у суді. При цьому, з цих способів захисту слід обрати один, тому варто зважати на такі їхні відмінності:

  • при спростуванні  поширена інформація визнається недостовірною,  а при реалізації права на відповідь – особа  має  право  на  висвітлення власної точки зору щодо поширеної інформації та обставин порушення особистого немайнового  права  без  визнання   її   недостовірною;
  • спростовує  недостовірну інформацію особа,  яка її поширила,  а відповідь дає особа, стосовно якої поширено інформацію.  

Спростування та відповідь здійснюються у такий же спосіб, у який недостовірна інформація була поширена, тобто у тому ж виданні, у тому ж розділі й у найбільш подібній формі.  

Обравши судовий спосіб захисту, можна також вимагати відшкодування моральної шкоди у журналіста, який перекрутив оригінальний текст, та від редакції, яка це опублікувала. Проте наявність такої шкоди, а також причинно-наслідковий зв’язок між фактом поширення інформації та моральними стражданнями доведеться аргументувати.