Від яких приватних підприємств можна вимагати публічну інформацію?

October 19, 2015

Автор: Дарія Опришко

До Інституту Медіа Права звернулась особа, яка намагалась отримати публічну інформацію від приватного підприємства. Окрім цього, її цікавило,  яку відповідальність нестиме зазначене підприємство за ненадання відповіді на такий запит або його ігнорування.

За загальним правилом, інформація про особу, що знаходиться у володінні розпорядників інформації, має бути надана цій особі на її вимогу безперешкодно і безкоштовно (п. 1 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Водночас, з вказаного положення існують і винятки. Одним з них є надання публічної інформації приватним підприємством.

Приватне підприємство може бути розпорядником публічної інформації лише у разі, якщо воно підпадає під виключення, визначені в частинах 1 та 2 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, якщо воно є:

  • суб’єктом владних повноважень, юридичною особою, що фінансується з державного, місцевого бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів);
  • особою, що виконує делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг (стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків);
  • домінуюче становище на ринку або наділений спеціальними чи виключними правами, або є природною монополією (стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цінна них).
  • суб’єктом господарювання, що володіє інформацією стан довкілля, інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту, інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян або іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

Наприклад, ПАТ «Київгаз» зобов’язано відповісти на запит особи про ціну послуг, що надаються цим суб’єктом господарювання, оскільки ПАТ «Київгаз» включено до Зведеного переліку суб’єктів природніх монополій (Порядок складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затверджений Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р).

У разі, якщо приватне підприємство за своїм правовим статусом не підпадає під винятки, визначені у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», воно не є розпорядником публічної інформації і не притягається до відповідальності за ненадання відповіді на запит фізичної особи або за ігнорування такого запиту.