Як отримати відповідь на запит, якщо розпорядник інформації умисно не приймає запит?

December 15, 2015

До Інституту Медіа Права звернулась особа, яка зверталась до одного з міністерств із запитом на публічну інформацію, проте на жоден з надісланих запитів розпорядник інформації не відповів, а листи, надіслані поштою були повернені адресанту.

Згідно статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

При цьому запит може бути поданий у довільній формі без пояснення причини подання запиту та щодо будь-якою інформації, незалежно від того, стосується ця інформація запитувача особисто чи ні.

Також, важливою гарантією у сфері доступу до публічної інформації є закріплення за запитувачем права вибору форми подання такого запиту. Так, запити можуть подаватися:

  • в усній формі, в тому числі, по телефону
  • в письмовій формі (занесені безпосередньо розпоряднику інформації)
  • поштою, а також будь-якою кур’єрською службою
  • факсом
  • електронною поштою
  • шляхом заповнення відповідного бланку в електронній формі, що знаходиться на офіційному веб-сайті розпорядника інформації
  • та будь-яким іншим способом, яким розпорядник інформації може прийняти запит (наприклад, за допомогою телеграфу, телетайпу тощо)

Головною умовою є те, що такий засіб зв’язку повинен бути наявним у розпорядника інформації.

При цьому розпорядник інформації може відмовити у наданні інформації, якщо у запиті не зазначено:

  1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Жодних інших вимог щодо оформлення запиту законодавством не передбачено.

В будь-якому випадку розпорядник інформації зобов’язаний прийняти, зареєструвати такий запит згідно правил ведення діловодства та протягом визначеного терміну надати інформацію або вмотивовану відмову у наданні інформації.

Якщо розпорядник інформації умисно не приймає запит по телефону, не відповідає на електронний запит чи не забирає на пошті листи, рекомендуємо вчинити наступне.

Пропонуємо повторно надіслати свій письмовий запит. Це необхідно зробити рекомендованим листом з повідомленням про вручення його адресату. В такому випадку у Вас будуть всі необхідні докази відправлення листа.

Якщо протягом встановленого Законом терміну (5 днів + декілька днів на доставлення адресату кореспонденції) Ви не отримали відповідь або інше повідомлення (наприклад, вимога розпорядника сплатити кошти на відшкодування витрат на копіювання та друк), рекомендуємо звернутися із скаргою до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, надавши копію запиту і докази його відправлення.

В такому випадку офісом Уповноваженого з прав людини буде розпочата перевірка і саме розпоряднику інформації доведеться доводити чи надіслав він відповідь на запит і з чиєї вини не приймається поштова кореспонденція. Можливо загроза судового позову буде спонукати розпорядника розглянути запит належним чином.