Як розрізнити висвітлення діяльності Президента та його агітації як кандидата?

March 15, 2019

Українське законодавство встановлює особливий порядок висвітлення діяльності Президента в аудіовізуальних ЗМІ. При цьому, у період передвиборної агітації також діє виборче законодавство, що встановлює особливі правила інформування суспільства про кандидатів. Звідси виникає питання, як аудіовізуальним ЗМІ розрізнити висвітлення діяльності Президента та його агітації як кандидата?

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» встановлює, що Національна суспільна телерадіокомпанія України має право висвітлювати діяльність Президента України безпосередньо або шляхом оприлюднення офіційної інформації, отриманої від прес-служби Президента України. Проте, Законом України “Про суспільне телебачення і радіомовлення” чітко визначено, що зобов’язання Суспільного телебачення і радіомовлення України щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом. Тому, виходячи з принципу lex specialis, Суспільне має використовувати власні принципи, які щоправда можуть бути жорсткішими ніж в комерційних медіа. Так, відповідно до статті 3 Закону НСТУ в своїй діяльності повинне здійснювати діяльність базуючись на принципах всебічного, об’єктивного та збалансованого інформування про суспільно значущі події, а також пріоритету суспільних інтересів над політичними зокрема.

Щодо решти медіа, стаття 10 закону про висвітлення містить відкритий перелік видів діяльності Президента, які підлягають обов’язковому висвітленню в аудіовізуальних ЗМІ:

  • звернення  Президента України з посланнями до народу та щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України;
  • робочі поїздки по країні;
  • участь Президента України в офіційних заходах, що проводяться в  державі;
  •  ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України при здійсненні керівництва  зовнішньоекономічною діяльністю держави;
  •  репортажі про офіційні візити в інші країни та прийоми делегацій посадових осіб з  інших держав;
  •  участь  у пленарних  засіданнях Верховної Ради України, в засіданнях Кабінету Міністрів України, в робочих нарадах  з представниками органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • видані  Президентом України укази і розпорядження;
  • інше.

Щоправда, комплексний аналіз норм закону про висвітлення дає підстави стверджувати, що таке висвітлення мало би здійснюватися відповідно до угод про висвітлення, однак диспозиція статті 10 не містить чіткої відповіді на це питання.

Попри це, спеціальне виборче законодавство вносить корективи щодо правил висвітлення діяльності Президента. Так, стаття 56-1 Закону України «Про вибори Президента України» встановлює, що, у випадку поширення інформації про вибори, що не є передвиборчою агітацією, ЗМІ, інформаційні агентства та  виборчі комісії зобов’язані дотримуватись принципів збалансованості, об’єктивності, неупередженості, достовірності, повноти і точності. Це ж стосується збалансованого висвітлення коментарів щодо подій, пов’язаних з виборчим процесом (стаття 56-5).  Утім, стаття 58 цього ж Закону, визначаючи форми агітації, у частині 3 підкреслює, що до передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій) про дії кандидатів на пост Президента України, пов’язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України. Повноваження Президента визначені статтями 102, 106 Конституції, висвітлення такої діяльності не може вважатися агітацією. Зокрема, такими є: звернення Президента з посланням до народу, його участь в офіційних заходах, робочі поїздки по країні, офіційні візити в інші країни, ведення переговорів та укладення міжнародних договорів у процесі здійснення керівництва зовнішньоекономічної діяльності країни. тощо.

Саме тому, у питанні розрізнення висвітлення діяльності Президента та його агітації як кандидата, перш за все, варто опиратися на вид інформації, який аудіовізуальне ЗМІ поширює про Президента. У випадку, якщо поширена інформація стосується здійснення повноважень, передбачених статтями 102, 106 Конституції України (повноваження щодо забезпечення державності, національної безпеки, представництва в міжнародних відносинах, також Президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС, НАТО, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, очолює РНБО і ще низка більше 25 повноважень, перелічених в згаданих статтях) – це не може вважатися передвиборчою агітацією кандидата.  попри це, варто враховувати встановлені виборчим законодавством стандарти збалансованості, об’єктивності, неупередженості, повноти та точності інформації.