Як змінились умови використання мов для друкованих ЗМІ після ухвалення нового Закону?

August 19, 2019

Для друкованих ЗМІ чинний закон про пресу дозволяє випускати газети/журнали будь-якою мовою. Проте, прийнятий Закон України “Про функціонування української мови як державної” дещо змінює усталену схему роботи та вносить корективи щодо особливостей розповсюдження, тиражу тощо.

Перш за все, варто зауважити, що норми, які встановлюють вимоги щодо мови друкованих ЗМІ починають діяти тільки через 30 місяців з дня набрання чинності мовного закону (з 16 січня 2022 року) для загальнодержавних і регіональних видань і через 60 місяців (з 16 липня 2024 року) для місцевої преси. Мова преси законів регулюється статтею 25 Закону України “Про функціонування української мови як державної”, а також – положеннями закону про пресу. 

Отож, основні вимоги щодо мови, яких потрібно дотримуватись друкованим ЗМІ:

  1. Друковані ЗМІ видаються державною мовою.
  2. Газета/журнал тощо може видаватись й іншою мовою, якщо паралельно з іншомовним тиражем видається ідентичний тираж українською мовою. Причому, усі мовні версії повинні мати однакову назву, відповідати одна одній за змістом, обсягом, способом друку, а випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів. Також, вони мають видаватися в один день. 
  3. Розповсюджувати за передплатою іншомовне видання можна за умови наявної можливості передплати в Україні цього видання і державною мовою.
  4. У місцях розповсюдження друкованих ЗМІ україномовних видань повинно бути бути не менше половини від кількості назв видань, які поширюються в цій точці.
  5. У місці, де розповсюджується ЗМІ, видане недержавною мовою, також поширюється його україномовна версія.
  6. Якщо друковане ЗМІ видається винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами ЄС (станом на 2019 рік – всього 24) вимоги щодо дублювання тиражу державною мовою та особливостей розповсюдження на ці видання не поширюються. 
  7. Також, вимоги щодо дублювання українською мовою тиражу іншомовного друкованого ЗМІ та щодо його розповсюдження не поширюються і на наукові видання. Мовні особливості щодо наукових видань визначаються ч. 2 ст. 22 ЗУ “Про функціонування української мови як державної”. Ці норми почнуть діяти уже через рік, 16 липня 2020 року. 
  8. Крім того, засновники (співзасновники) друкованих ЗМІ повинні надсилати контрольні примірники до відповідних органів  державною мовою.