Як звернутися до Омбудсмана в порядку захисту права на доступ до інформації

June 16, 2015

З 2014 році законодавство України було змінено в частині оскарження рішення про відмову в наданні інформації. Відтепер скарги (заяви) на відмову у наданні інформації з вимогою притягнення до адміністративної відповідальності подаються не до прокуратури, а до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – «Омбудсман»).

Однак, нерідко такі скарги (звернення) залишаються без розгляду. Ми наведемо приклади найбільш частих таких випадків.

  • Якщо заявник, подаючи звернення в письмовій формі, його не підписав і не вказав дату звернення.
    Якщо заявник подавав звернення електронною поштою і надіслав його в додатку, а не безпосередньо виклав в листі. В цьому випадку необхідно, щоб він прийшов до Секретаріату і власноруч підписав звернення.
  • Якщо заявник не додав до свого звернення копії відповідей органів влади, їх посадових осіб на його запит або, за відсутності таких, копію свого запиту.
  • Неналежне формулювання заявником суті порушення його прав.
  • Відсутність вказівки на заходи, які заявник просить вжити для поновлення його порушених прав (наприклад, проведення перевірки на предмет вчинення адміністративних правопорушень посадовими особами розпорядника інформації у зв’язку з відмовою у наданні публічної інформації; притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які протиправно обмежили доступ до такої інформації; направлення до відповідного розпорядника публічної інформації акту реагування на порушення його права на доступ до публічної інформації з метою їх усунення та надання запитуваних ним відомостей тощо).

Відповідно до пп. 11, 12 та 14 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Уповноважений має право:

  • направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів;
  • перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюють виконання судових рішень, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері;
  • здійснювати інші повноваження, визначені законом.

У зв’язку з цим, Інститут Медіа Права підкреслює важливість врахування Порядку подання звернень до Уповноваженого при складанні відповідних скарг. З вказаним Порядком можна ознайомитись на сайті Омбудсмана за посиланням: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/how-to-file-a-petition-to-the-commissioner/

Консультацію підготувала Дарія Опришко