Яких вимог треба дотримуватися, розповсюджуючи пресу?

January 30, 2019

Чи обов’язкова державна реєстрація друкованого ЗМІ?

Так, в Україні, державна реєстрація друкованих видань обов’язкова. Традиційно, розповсюдження преси не регулюється так суворо, як діяльність аудіовізуальних медіа, через слабший вплив на аудиторію та відсутність необхідності розподіляти обмежений радіочастотний ресурс. При цьому, для розповсюдження друкованих ЗМІ є окремі вимоги, що стосуються необхідності державної реєстрації та вихідних даних.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, друкований ЗМІ може видаватися після його державної реєстрації.

Чи є винятки щодо державної реєстрації?

Реєструвати потрібно будь-яке видання, крім випадків, які передбачені у статті 14 (цей перелік вичерпний):

 1. законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що видаються органами законодавчої, судової та виконавчої влади;
 2. інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами, організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою використання їх у своїй діяльності;
 3. видана за допомогою технічних засобів друкована продукція, не призначена для публічного розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах рукопису.

Найбільше нерозуміння часто викликає другий пункт. Якщо йдеться, наприклад, про видання, що розповсюджуються безкоштовно на вулиці, то вони виходять за межі використання їх у діяльності певної організації і мають бути зареєстровані.

Яку інформацію потрібно надавати у вихідних даних друкованого видання?

Кожен випуск друкованого ЗМІ має містити такі вихідні дані, згідно зі статтею 32 Закону про пресу:

 1. назва видання;
 2. засновник (співзасновники);
 3. прізвище та ініціали редактора (головного редактора);
 4. порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;
  4.1  прізвище  та ініціали  особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання;
 5. індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;
 6. тираж;
 7. ціна або помітка “Безкоштовно”;
 8. адреси редакції, видавця, друкарні;
 9. серія,  номер і  дата видачі  свідоцтва про   державну реєстрацію;
 10. видавець (співвидавці).

Яку відповідальність передбачено за порушення цих вимог?

Розповсюдження друкованих ЗМІ без державної реєстрації в Україні заборонене. Водночас, ця заборона не відображена у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Стаття 186-6 КУпАП, присвячена порушенням законодавства про друковані ЗМІ, не згадує про випуск друкованих ЗМІ без реєстрації чи без вихідних даних, як про підставу притягнення до відповідальності.