Яким чином журналіст може підтвердити свій професійний статус?

February 18, 2016

Статус журналіста передбачає широкий перелік прав, які надаються йому у зв’язку з професійною діяльністю. До прикладу, право не розголошувати джерело інформації, що передбачає неможливість допиту журналіста як свідка щодо відомостей наданих йому за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, а також право збирати інформацію в районах  стихійного  лиха,  катастроф,  у  місцях аварій,  масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом тощо.

Для того щоб користуватися таким «розширеним» переліком прав, особа у багатьох ситуаціях має підтвердити свій статус журналіста. Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації» підтверджуючим документом може бути редакційне посвідчення  чи  інший документ,  виданий йому редакцією друкованого засобу масової інформації. У цьому ж законі стверджується, що професійна   належність   журналіста   може  підтверджуватися документом, виданим професійним об’єднанням журналістів (Національна спілка журналістів України (НСЖУ), Національна медіа-профспілка України (НМПУ).

Для блогера чи журналіста-фрілансера, у якого немає можливості отримати посвідчення від редакції, найбільш доступним є останній з перерахованих способів – звернутися до профспілок за відповідним документом.

До прикладу, для того щоб отримати Міжнародну професійну картку журналіста до НСЖУ слід мати їхній членський квиток, а також подати заяву відповідного змісту, власні фото, ксерокопію перших сторінок закордонного паспорта та сплатити відповідний грошовий внесок. Детальніше: http://nsju.org/page/56

Щоб отримати аналогічний документ, але через НМПУ, таку заяву, фото, облікову форму (анкету) та грошовий внесок можна надіслати електронно. Детальніше: http://nmpu.org.ua/chlenstvo/

Таким чином, документом, який підтверджує статус журналіста може бути як посвідчення чи прес-карта,  видана редакцією ЗМІ, так і прес-карта, видана профспілкою.