Яку інформацію можна на запит отримати від медустанови?

September 30, 2019

До ЦЕДЕМ за консультацією звернулась запитувачка, яка намагалась отримати інформацію про діяльність однієї медустанови. У своєму запиті вона просила надати таку інформацію:

1 Біографію керівника установи та копію наказу про його призначення

2 Інформація щодо заробітної плати керівника, премії, матеріальну допомогу та інші виплати керівнику

3 Які приватні заклади, аптеки розміщені на території мед. установи, та на якій підставі (надати копії дозвільних документів).

Чи всю інформацію зобов’язаний надати розпорядник? Розглянемо цей випадок детальніше.

Запитувачка звернулась із своїм запитом до лікарні, яка перебуває у комунальній власності. Це важливий нюанс для того, щоб «класифікувати» розпорядника та зрозуміти, яку інформацію він повинен надавати.

Оскільки такий комунальний заклад не є суб’єктом владних повноважень у розумінні пункту 1 частини першої статті 13 Закону «Про доступ до публічної інформації», він зобов’язаний надавати лише частину інформації, яка знаходиться у його володінні. А саме щодо використання бюджетних коштів та виконання делегованих органом влади повноважень.

Важливим у цьому випадку є розуміння, що розпорядник є закладом комунальної власності, а отже всі кошти у його розпорядженні – бюджетні. При цьому не має значення чи отримані ці кошти із державного або місцевого бюджету, чи зароблені в процесі своєї діяльності. Детальніше про це читайте у п. 2.4 Постанови Пленуму ВАСУ № 10 від 29.09.2016 р.

Отже, оскільки в даному випадку йдеться про установу комунальної власності, то виплата заробітної плати працівникам установи, а також виплата премій і надбавок вважається розпорядженням бюджетними коштами. Така інформація безумовно повинна надаватись на запити, в тому числі і з розбивкою на складові.  

Також повинна надаватись інформація про розміщені приватні заклади та аптеки – те, що на території лікарні знаходиться аптека вважається «розпорядженням комунальним майном» (адже приміщення, що здаються в оренду є комунальної власності). Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» доступ до такої інформації, в тому числі копії відповідних документів, не може бути обмежено. Таку інформацію теж потрібно надати.

Щодо біографії керівника, то у лікарні прямого обов’язку надавати її на запит немає (адже ця інформація не стосується розпорядження бюджетними коштами чи виконання медустановою делегованих повноважень). На відміну від наказу про призначення, який фактично є підставою виплачувати керівнику заробітну плату (отже цей документ стосується виплати бюджетних коштів, про які ми говорили вище).

Втім, розпоряднику варто не забувати про один важливий нюанс. Відповідно до частини другої статті 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» розпорядники зобов’язані також надавати і інформацію, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідну інформацію).

Інформацією, що становить суспільний інтерес, по суті, може бути будь-яка інформація. В тому числі і біографія керівника медичного закладу. Все буде залежати від конкретних обставин справи, особи керівника, наявності дискусії у суспільстві щодо його діяльності і минулого, особистих якостей тощо.

Біографія, що знаходиться у особистій справі, скоріш за все містить конфіденційну інформацію про фізичну особу, розголошення якої можливе у виключних випадках і лише, коли суспільний інтерес переважить право особи, якої стосується запит, на приватність. Саме тому, щоб отримати таку інформацію запитувачу слід дуже аргументовано обґрунтувати у своєму запиті суспільний інтерес. Він повинен полягати в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (частина друга статті 7 Закону «Про доступ до публічної інформації»).