Види судових рішень залежать від виду судочинства: адміністративне, цивільне, кримінальне й господарське.
Рішення, що набрало законної сили, є обов'язковим до виконання!
ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЩО РІШЕННЯ НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ
Різні судові рішення набирають законної сили в різний час. Процесуальне законодавство пов'язує набрання судовим рішенням законної сили з двома факторами:

1) вид судового рішення;
2) сплив строку для оскарження, який для кожного виду судового рішення є різним.
ЯКІ Є ВИДИ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЯК ЇХ ОСКАРЖИТИ
У цивільному процесі передбачено такі види судових рішень:

1) ухвали;
2) рішення;
3) постанови.

Перша інстанція (місцеві загальні суди):
ухвалою суд уповноважений вирішувати лише ті питання, які пов'язані з рухом справи в суді, та не вирішує справи по суті;
вироком суд вирішує обвинувачення по суті.

Куди і як оскаржити: апеляційна скарга на вирок або ухвалу про застосування чи відмову в застосуванні примусових заходів медичного або виховного спрямування — протягом 30 днів із дня їх оголошення; на інші ухвали суду першої інстанції — протягом 7 днів із дня її оголошення; на ухвалу слідчого судді — протягом 5 днів із дня її оголошення.
Апеляційна інстанція (апеляційні суди):
ухвалою суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом кримінального провадження, клопотання й заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду кримінального провадження, оголошення перерви, зупинення кримінального провадження;
вироком суд вирішує обвинувачення по суті.

Куди і як оскаржити: касаційну скаргу на судові рішення можна подати протягом 3 місяців із дня оголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженому, якого тримають під вартою, — у той самий строк із дня вручення йому копії судового рішення.
Касаційна інстанція (Верховний Суд):
ухвалою суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом кримінального провадження, клопотання й заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду кримінального провадження, оголошення перерви, зупинення кримінального провадження;
постанову приймає суд за наслідками розгляду справи по суті.

Куди і як оскаржити: постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття й не може бути оскаржена.
Важливо!
Не всі ухвали можна оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Їхній перелік — у статті 353 Цивільного процесуального кодексу України.
ЯКІ Є ВИДИ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЯК ЇХ ОСКАРЖИТИ
У господарському судочинстві передбачено такі види судових рішень:

1) ухвали;
2) рішення;
3) постанови
Перша інстанція (окружні господарські суди):
ухвалою суд уповноважений вирішувати лише ті питання, які пов'язані з рухом справи в суді, та не вирішує справи по суті;
рішенням суд задовольняє чи відмовляє в задоволенні позовних вимог, у такий спосіб вирішуючи питання про права й обов'язки сторін і завершуючи розгляд справи по суті.

Куди і як оскаржити: апеляційну скаргу на рішення суду подають протягом 20 днів, а на ухвалу суду — протягом десяти днів із дня його (її) оголошення.
Апеляційна інстанція (апеляційні господарські суди):
ухвалою апеляційний суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання й заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження в справі тощо;
постанову приймають за наслідками розгляду справи по суті.

Куди і як оскаржити: постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття. Касаційну скаргу на судове рішення подають протягом 20 днів із дня його оголошення.
Касаційна інстанція (Верховний Суд):
ухвалою касаційний суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання й заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження в справі тощо;
постанову приймають за наслідками розгляду справи по суті.

Куди і як оскаржити: постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття й не може бути оскаржена.
Важливо!
Не всі ухвали можна оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Їхній перелік — у статті 255 Господарського процесуального кодексу України.
ЯКІ Є ВИДИ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЯК ЇХ ОСКАРЖИТИ
У кримінальному процесі передбачено такі види судових рішень:

1) вироки, у яких суд вирішує обвинувачення по суті. Можуть бути виправдувальні й обвинувальні;
2) ухвали, у яких суд вирішує інші питання, зокрема процесуальні;
3) постанови для вирішення обвинувачення по суті у Верховному Суді.
Перша інстанція (місцеві загальні суди):
ухвалою суд уповноважений вирішувати лише ті питання, які пов'язані з рухом справи в суді, та не вирішує справи по суті;
вироком суд вирішує обвинувачення по суті.

Куди і як оскаржити: апеляційна скарга на вирок або ухвалу про застосування чи відмову в застосуванні примусових заходів медичного або виховного спрямування — протягом 30 днів із дня їх оголошення; на інші ухвали суду першої інстанції — протягом 7 днів із дня її оголошення; на ухвалу слідчого судді — протягом 5 днів із дня її оголошення.
Апеляційна інстанція (апеляційні господарські суди):
ухвалою суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом кримінального провадження, клопотання й заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду кримінального провадження, оголошення перерви, зупинення кримінального провадження;
постанову приймає суд за наслідками розгляду справи по суті.

Куди і як оскаржити: постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття й не може бути оскаржена.
Касаційна інстанція (Верховний Суд):
ухвалою касаційний суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання й заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження в справі тощо;
постанову приймають за наслідками розгляду справи по суті.

Куди і як оскаржити: постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття й не може бути оскаржена.
ЯКІ Є ВИДИ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЯК ЇХ ОСКАРЖИТИ
В адміністративному судочинстві передбачено такі види судових рішень:

1) ухвали;
2) рішення;
3) постанови.
Перша інстанція (окружні адміністративні суди):
ухвалою суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання й заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження в справі, залишення заяви без розгляду;
рішенням суд вирішує справу по суті.

Куди і як оскаржити: рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Кодексом. Апеляційну скаргу на рішення суду подають протягом 30 днів, а на ухвалу суду — протягом 15 днів із дня його (її) оголошення.
Апеляційна інстанція (апеляційні адміністративні суди):
ухвалою суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання й заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження в справі, залишення заяви без розгляду;
постановою суд вирішує справу по суті.

Куди і як оскаржити: постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття. Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її оголошення. Касаційну скаргу на судове рішення подають протягом 30 днів із дня його оголошення
Касаційна інстанція (Верховний Суд):
ухвалою суд вирішує процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання й заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження в справі, залишення заяви без розгляду;

постановою суд вирішує справу по суті.

Куди і як оскаржити: постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття й не може бути оскаржена.
Важливо!
Не всі ухвали можна оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Їхній перелік — у статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України.
ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Рішення за результатом розгляду справи про адміністративні правопорушення ухвалюють у таких формах:

1) рішення, якщо справу розглядав виконавчий орган сільської, селищної або міської ради;
2) постанова, якщо справу розглядав інший орган влади чи посадова особа.
Перша інстанція:
Справи про адміністративні правопорушення уповноважені розглядати не лише суди, а й ряд інших органів влади та посадових осіб (зазначені в статтях 218–244-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Куди і як оскаржити: Якщо справу в першій інстанції розглядав не суд, то оскаржити рішення в справі можна в органах влади вищого рівня, зазначених у статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або в районному, районному в місті, міському чи міськрайонному суді.

Скаргу на рішення чи постанову в справі про адміністративне правопорушення можна подати протягом 10 днів із дня ухвалення рішення чи постанови.

Щодо постанов у справі у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та/або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотографування (відеозапису), їх можна оскаржити протягом 10 днів із дня набрання постановою законної сили. А набирають такі постанови законної сили після вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення чи відмову її отримання, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.

Якщо справу в першій інстанції розглядав суд, то оскаржити можна у відповідному апеляційному суді протягом 10 днів із дня прийняття постанови.
Апеляційна інстанція (апеляційні адміністративні суди):
Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Касаційна інстанція (Верховний Суд):
Верховний Суд України переглядає рішення лише з однієї підстави: якщо міжнародна судова установа, юрисдикцію якої визнає Україна, установила порушення Україною її міжнародних зобов'язань під час розгляду судом справи про адміністративне правопорушення.
Важливо!
ухвалу постановляють;
постанову приймають;
рішення ухвалюють