Міжнародні стандарти забезпечення свободи вираження поглядів. Артикль 19

July 1, 2008

За редакцією Т.С. Шевченка, Т.М. Олексіюк —К.:Фенікс, 2008. —224 с.

Це видання містить ряд документів, розроблених міжнародною організацією “Артикль 19”, які встановлюють принципи регулювання у сфері свободи вираження поглядів. Збірник має науково-практичне значення та призначений для викладачів факультетів журналістики, фахівців з медіа права, працівників громадських організацій, науковців.

Завантажити