Рекомендація № 854 (1979) про доступ громадськості до державної документації та свободу інформації

June 20, 2005

Рада Європи

Парламентська асамблея

Рекомендація № 854 (1979)
про доступ громадськості до державної документації та свободу інформації


Асамблея,

1. Знову підтверджуючи свою віру у парламентські демократії;

2. Будучи переконана, що парламентська демократія може адекватно функціонувати лише тоді, коли люди в цілому та їх виборні представники повною мірою поінформовані;

3. Враховуючи те, що в сучасному суспільстві публічне життя стало настільки складним і автоматизованим, що державні міністерства та відомства часто генерують і володіють інформацією, яка не може бути отримана з інших джерел;

4. Вважаючи, що громадськість за певних неминучих винятк, повинна мати доступ до державних документів;

5. Вважаючи, що така свобода інформації також є адекватною перевіркою на корупцію і розтрату державних коштів;

6. Враховуючи, що платники податків, тобто суспільство в цілому, є наповнювачами громадських фондів, і тому вони повинні мати змогуі з’ясувати, яким чином ці державні кошти використовуються або які є зловживання в урядових установах і відомствах;

7. Вважаючи, що людина повинна мати доступ до його особистих записів і мають право на виправлення помилкової інформації про себе, при тому розумінні, що таке особиста інформація не повинна розголошуватися або надаватися іншим, що буде являтися необґрунтованим втручанням в приватне життя;

8. Вважаючи, що таке право на доступ до своїх записів вже було визнане Радою Європи у Резолюції (73) 22 і (74) 29 Комітету Міністрів, пов’язаної з електронними записами;

9. Враховуючи, що прийшов час визнати цей принцип щодо будь-яких записів – електронних або рукописних;

10. Враховуючи, що Рада Європи має сама подати приклад відкритості;

11. Відзначаючи, що свобода інформації успішно працює в Швеції вже більше двох століть, і що інші члени Ради Європи держав останнім часом керуються шведським прикладом;

12. Беручи до уваги успішне впровадження у Сполучених Штатах Америки Закону “Про свободу інформації” та Закону “Про приватність” 1974 року, що стосуються ведення записів у федеральних агентствах,

13. Рекомендує Комітету Міністрів:

a. запропонувати державам-членам, які ще не зробили цього, ввести систему свободи інформації, тобто доступу до державних файлів, включаючи право шукати та отримувати інформацію від державних установ та відомств, право на ознайомлення і виправлення особистих файлів, права на недоторканність приватного життя, а також право швидкого розгляду в судах цих питань;

b. доручити Комітету експертів з державного влади та доступу до інформації або будь-якому іншому комітету експертів зробити повне дослідження з питання доступу до державних файлів;

c. виконати своє рішення, прийняте в 1976 році, щодо доповнення Європейської конвенції з прав людини положенням про право на пошук інформації;

d. дослідити, якою мірою документи, що стосуються діяльності міжурядового співробітництва в рамках Ради Європи можуть стати доступними для громадськості;

e. періодично публікувати в доступній формі тексти резолюцій, які вона приймає;

f. повідомляти громадськість, коли це можливо і доцільно, про проекти текстів конвенцій та резолюцій до моменту остаточного доопрацювання та/або прийняття їх відповідними органами.